.

Overig

Op deze pagina vindt u de overige projecten in Nieuw-Vennep.

Waterplan Welgelegen

Bewoners van de wijk Welgelegen hebben al langer last van een hoge grondwaterstand. Ook is de openbare ruimte (zoals stoepen, wegen en het groen) toe aan een flinke opknapbeurt. Daarom is de gemeente bezig met het maken van een Waterplan Welgelegen. Dit doen we samen met klankbordgroep Welgelegen. De leden zijn een aantal bewoners, iemand van de dorpsraad en de basisschool Het Mozaïek, medewerkers van de gemeente en een ingenieursbureau. Op de website van de gemeente vindt u de planning van de werkzaamheden en informatie over de klankbordgroep.