.

Uitspraak Raad van State Veldbloemstraat

De Raad van State heeft op 23 november 2022 uitspraak gedaan op het ingediende beroep op het bestemmingsplan. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit beroep was ingesteld door buurtbewoners van de locatie waar de gemeente huurwoningen wil laten bouwen door woningcorporatie Ymere.

De uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.

Omgevingsvergunning

Ook op de aan woningcorporatie Ymere afgegeven omgevingsvergunning zijn bezwaren binnengekomen. Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt deze bezwaren eind december 2022. Hierna komt de commissie met een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een beslissing of deze bezwaren leiden tot een wijziging van de omgevingsvergunning.   

Planning

De gemeente en Ymere zijn ondertussen bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden buiten. De gemeente gaat eerst het terrein geschikt maken voor Ymere om op te bouwen. Dat doen we onder meer door de toegangen tot het terrein te maken. Hierna kan Ymere starten met de bouw. Verwachting is dat deze werkzaamheden buiten op z’n vroegst in voorjaar 2023 kunnen starten. Dat hangt vanzelfsprekend af van nog de lopende procedures, zoals onder andere die tegen de omgevingsvergunning.

Sociale woningbouw

De gemeente wil in samenwerking met woningcorporatie Ymere woningen laten bouwen op de vroegere plek van de Rehobothschool. Deze school aan de Veldbloemstraat is in 2015 gesloopt. Vanaf toen is het onbebouwd gebleven. Het plan bestaat uit 43 woningen, vooral voor starters en jongeren.

artist impression van de woningen aan de Veldbloemstraat

Een indruk van de gewenste woningen aan de Veldbloemstraat

Gepubliceerd op: 
12 dec 2022