.

Maximum snelheid Nieuwe Helsinkilaan

De gemeenteraad heeft 24 november gesproken over de snelheid die moet gaan gelden op de nieuwe parallelle Helsinkilaan. Deze moet naast de bestaande Helsinkilaan weg worden aangelegd. De nieuwe weg is nodig voor de voor de woningbouw op het Pionier-Bolsterrein en krijgt een aansluiting op de Operaweg.

 U kunt de bijeenkomst van de gemeenteraad van 24 november hier terugkijken.

Gemeenteraad: eerst 50 kilometer per uur, later 30 kilometer per uur

Op 8 december 2023 heeft de raad besloten dat de parallelle Helsinkilaan eerst een snelheid van maximaal 50 kilometer per uur krijgt. Maar de gemeenteraad heeft ook een amendement aangenomen. Daarin besluit de gemeenteraad dat de nieuwe weg uiterlijk vóór 1 januari 2028 een maximum snelheid moet krijgen van 30 kilometer per uur. Dat moet dan gebeuren als onderdeel van het verkeersstructuurplan Nieuw Vennep.

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders: 50 kilometer per uur

Het college van burgemeester en wethouders had de gemeenteraad gevraagd de snelheid op de nieuwe Helsinkilaan op 50 kilometer per uur vast te stellen. De gemeenteraad had eerder bepaald dat daar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden. Het college stelt dat de snelheid op de Helsinkilaan later wel 30 kilometer per uur kan worden. Dat kan als de andere wegen in de buurt volgens het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep (VSP) ook een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur krijgen. De gemeenteraad heeft over verkeersstructuurplan het laatste woord omdat zij dat vast stelt. Dit besluit zal naar verwachting begin 2023 aan de raad voorgelegd worden.

Vertraging bouw woningen voorkomen

Het college van burgemeester en wethouders had op 8 september 2022 de gemeenteraad al met een brief geïnformeerd over wat de gevolgen zijn als meteen na de aanleg 30 kilometer per uur gaat gelden op de nieuwe Helsinkilaan. Het belangrijkste risico is volgens het college een dreigende vertraging van de gewenste woningbouw van 2.000 woningen op het Pionier-Bolsterrein. De vertraging ontstaat omdat de verkeerskundige onderbouwing van het Masterplan dan niet meer sluitend is. Daardoor zou het niet mogelijk zijn om een vergunning te krijgen. Om de negatieve gevolgen voor de bouw van woningen te verhelpen heeft het college voorgesteld om op de Helsinkilaan toch eerst 50 kilometer per uur toe te staan, om daar later, op afzienbare termijn, 30 kilometer per uur van te maken.

Bekijk voor meer informatie het raadsvoorstel Vaststelling Masterplan Pionier-Bols terrein 1e wijziging.

Helsinkilaan

Afbeelding: De huidige Helsinkilaan. Links het oude Bols-gebouw, rechts De Estafette.

Gepubliceerd op: 
15 dec 2022