.

Masterplan Pionier-Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein bestaat uit de bedrijventerreinen De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Gemeente Haarlemmermeer wil het Pionier-Bolsterrein de komende jaren veranderen in een gebied voor wonen en werken. Met het masterplan heeft de gemeente samen met ontwikkelaars de haalbaarheid en de mogelijkheden hiervoor onderzocht.
Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. In het midden in rood de doorgetrokken centrale Staringstraat, die de Venneperweg (linksonder) met de Estafette (rechtsboven) verbindt.

 

Masterplan vastgesteld

Het ontwerp-masterplan heeft van 21 september tot en met 2 november 2021 ter inzage gelegen. Iedereen die er wat van vond heeft een reactie kunnen achterlaten door een zienswijze in te dienen. De gemeente heeft 19 reacties ontvangen en heeft deze beantwoord. Het ontwerp-masterplan is op een aantal punten aangepast. Op 17 februari 2022 is het masterplan behandeld in de gemeenteraad. Op 3 maart 2022 is het plan door de raad vastgesteld. Het raadsvoorstel vindt u op de website van de gemeenteraad.

Onderaan deze pagina vindt u het masterplan, het beeldkwaliteitsplan en de blokpaspoorten voor het Pionier-Bolsterrein.

Parallelle Helsinkilaan

In het masterplan staat de parallelle Helsinkilaan met een maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. De parallelle Helsinkilaan komt naast de bestaande Helsinkilaan. De nieuwe weg is nodig voor de woningbouw op het Pionier-Bolsterrein en krijgt een aansluiting op de Operaweg. De gemeenteraad heeft hier op 24 november 2022 over gesproken. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht ‘Maximum snelheid nieuwe Helsinkilaan’.
 

Online informatiebijeenkomst

Op donderdag 7 oktober 2021 heeft de gemeente een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is het ontwerp-masterplan gepresenteerd. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken op deze YouTube-pagina. Voor bewoners en ondernemers die na deze bijeenkomst meer wilden weten, zijn er kleinere overleggen georganiseerd met ambtenaren die aan het project werken. Bekijk voor meer informatie de pagina over de informatiebijeenkomsten.

Van bedrijventerrein naar wonen en werken

De Pionier-Bols is een verouderd bedrijventerrein middenin Nieuw-Vennep. Doordat het terrein zo centraal ligt is het erg geschikt voor woningbouw. De verandering naar meer wonen en minder bedrijven gaat langzaam beginnen. Een deel van de gebouwen van bedrijven wordt gesloopt en vervangen door woningen. Een ander deel van de bedrijven kan blijven. Hierdoor ontstaat een gemengd woon-werkgebied. Bekijk op deze pagina de Pionier-Bols videopresentatie over het voorlopige plan. Of bekijk de plannen voor het eerste project op het terrein, het Westerdreefkwartier

Luchtfoto van Pionier-Bols met op de voorgrond in de foto geplakt de toekomstige nieuwbouw van het Westerdreefkwartier

Luchtfoto van Pionier-Bols met op de voorgrond in de foto geplakt de toekomstige nieuwbouw van het Westerdreefkwartier

 

Eigen sfeer en hoogte

De eigen sfeer van het terrein blijft bewaard door sommige oude gebouwen te laten staan, zoals de Bolstoren en de silo’s. Deze gebouwen krijgen een nieuwe functie. De Bolstoren is het icoon van het gebied en geeft de maat aan voor de hoogte van andere gebouwen, maximaal 30 meter hoog. De Bolstoren blijft het hoogste punt met 33 meter. De Operaweg en de Westerdreef zijn brede wegen met brede stukken groen aan de zijkanten, die geschikt zijn voor hogere gebouwen van 24 tot maximaal 30 meter, met gemiddeld 6 verdiepingen.

Laagbouw in het midden

In het midden van de nieuwe wijk langs de Staringstraat, komen lagere gebouwen van 2 tot 4 verdiepingen. Hier komen meerdere pleintjes en speeltuintjes. Doordat er appartementen worden gebouwd kunnen er meer woningen dichter op elkaar komen dan in andere wijken van Nieuw-Vennep. 

In het midden van het terrein komen woningen en bedrijven met twee tot vier verdiepingen. Aan de buitenkant aan de Westerdreef en de Operaweg is ruimte voor hogere gebouwen.

In het midden van het terrein komen woningen en bedrijven met twee tot vier verdiepingen. Aan de buitenkant aan de Westerdreef en de Operaweg is ruimte voor hogere gebouwen.

 

Woningen

Er is ruimte voor ongeveer 2.000 woningen op het Pionier-Bolsterrein. Het plan is dat de helft van de woningen betaalbaar wordt, waarvan 30% in de sociale huursector. Er komen vooral veel 2- en 3-kamerwoningen, woningen voor starters, kleine gezinnen, ouderen en zorgwoningen. De woningen liggen centraal in Nieuw-Vennep dichtbij groen, winkels en wegen. Ook is het plan om kleine kantoorruimtes te maken, waar zelfstandige en startende ondernemers terecht kunnen. Daarnaast is er plaats voor sportinstellingen, zorginstellingen en culturele instellingen. De woningen op Pionier-Bols zijn een deel van de ongeveer 20.000 woningen die de gemeente Haarlemmermeer tot 2040 wil laten bouwen. Vanwege de woningtoevoeging is begin 2021 door het Rijk een forse woningbouwimpuls subsidie toegekend aan het plan. Hierdoor is het plan haalbaar geworden. Voorwaarde is dat 50% in het betaalbare segment wordt gerealiseerd.

Voorbeelden van nieuwbouw appartementen

Afbeelding: voorbeelden van nieuwbouw appartementen

Verkeer en verbindingen

Het Pionier-Bolsterrein wordt een belangrijke schakel tussen het centrum van Nieuw-Vennep en Getsewoud. Nieuwe bewoners gaan gebruik maken van de voorzieningen en winkelcentra in Nieuw-Vennep en Getsewoud. Ook liggen scholen en sportvoorzieningen dichtbij. We onderzoeken hoe we dit gebied fiets- en voetgangersvriendelijk kunnen maken met levendige straten en wandel- en fietsverbindingen naar de voorzieningen in de buurt. Zo willen we dat er extra bruggen voor voetgangers komen naar het pad langs de Nieuwerkerkertocht. Recht tegenover de routes van het centrum naar Getsewoud kijken we hoe de Staringstraat een levendige straat kan worden. In die levendige hoofdstraat zullen extra plekken komen voor Vennepers om elkaar te ontmoeten. De vernieuwde Staringstraat verbindt het gebied met het sportpark en de sporthal Estafette. 

De stukken

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852.