.

Marktconsultatie mobiliteitshubs Lincolnpark

Gemeente Haarlemmermeer gaat een marktconsultatie uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de meest passende manier voor het organiseren, exploiteren en functioneren van mobiliteitshubs in de nieuwe wijk Lincolnpark (ongeveer 1.600 - 1.800 woningen en verschillende commerciële en niet-commerciële voorzieningen).

In Lincolnpark zijn 9 mobiliteitshubs voorzien waarin parkeren en andere functies samenkomen. De gemeente wil de inzichten van (ontwikkelende) marktpartijen gebruiken bij het opstellen van de tenderdocumenten.

De gemeente is op zoek naar een reactie van verschillende type partijen die actief zijn op het gebied van mobiliteitshubs. We kijken uit naar jullie input!

Ga naar de marktconsultatie op TenderNed

Gepubliceerd op: 
18 jul 2022