.

Erven

Deelgebied de Erven ligt tussen de Hoofdvaart Oostzijde, Schoolstraat*, Bennebroekerweg en de Entreestraat*. Het wonen aan de Hoofdvaart is geïnspireerd op de boerenerven die al 150 jaar in Haarlemmermeer bestaan: aparte woonblokken die met elkaar een beschutte plek vormen. Hier zijn buren samen eigenaar van de buitenruimte. In deelgebied Erven komen rond de 457 woningen.   
Impressie van deelgebied Erven
  

Indruk van deelgebied Erven.

Vogelvlucht beeld van deelgebied Erven

Vogelvlucht beeld van deelgebied Erven, met aan de onderkant Rietlanden en Elzenrijk, en aan de bovenkant de Hoofdvaart.

 

Na het eiland Parkbos is deelgebied Erven het dichtst bebouwde gebied van Lincolnpark. Rond het erf komen vrijliggende gebouwen met appartementen (urban villa's). Met woningen van verschillende prijsklassen, waaronder sociale huur.  
 
In de opzet komen vier erven terug, gescheiden door poldervaarten of wadi’s. Een wadi is een natuurlijke manier om regenwater af te voeren en op te vangen in de bodem.  
 
Schetstekening van deelgebied Erven

Vogelvlucht beeld van deelgebied Erven. 

 

*dit zijn voorlopige straatnamen