.

Centrum

Het Centrum ligt tussen de Hoofdvaart Oostzijde, Joh. Enschedelaan, Hermelijnlaan en de Rietvoornlaan. Hier komen naast 150 tot 190 woningen en zorgwoningen de voorzieningen voor Lincolnpark. Deze voorzieningen zijn ook bedoeld voor omliggende wijken in Hoofddorp-Zuid. Het gaat om het Avantis College en Rietland College, een sporthal, horeca, twee supermarkten, winkels voor de dagelijkse boodschappen en kleine bedrijven.

Lincolnpark Tweede Fase wordt een bijzondere wijk  

Duurzaamheid, circulariteit en innovatie staan hierbij voorop. We willen dat de wijk niet alleen voldoet aan alle (wettelijke) duurzaamheidseisen, maar we gaan een paar stappen verder. De wijk wordt toekomstgericht, flexibel en adaptief. Eén van de bijzondere kenmerken is dat er in de wijk geen doorgaand verkeer is. Auto's parkeer je in centraal gelegen mobiliteitshubs, niet voor de deur. Hierdoor is er in de woonstraten extra ruimte voor ontmoeting en groen. We zoeken een partij met vernieuwende kennis op het gebied van duurzaamheid. Een partner die de gebiedsontwikkeling compleet en in brede zin duurzaam oppakt. We willen graag worden verrast met vernieuwende duurzame ideeën uit de markt.     

De gemeente zoekt voor het Centrum van Lincolnpark een partij die:  

  • risicodragend wil bijdragen aan de gebiedsontwikkeling, de doelstellingen en ambities van de gemeente deelt en deze waarmaakt  

  • binnen de vastgestelde visie van Lincolnpark als geheel een uitwerking maakt voor het deelgebied van de opdracht  

  • de opgave ziet, aan kan, aan durft en gaat doen  

  • vernieuwend is als het gaat om collectieve systemen zoals warmte-koude en mobiliteit en daar een duidelijke visie over heeft     

  • een opgave van ongeveer 150-190 woningen, voorzieningen incl. mobiliteitsvoorziening en openbare ruimte aankan  

  • binnen de kaders tot een (financieel) haalbaar plan komt.   

We geven de definitieve opdracht voor het Centrum in oktober 2024  

De partijen kunnen hun plannen indienen. De openbare procedure op TenderNed en alle documenten zijn online beschikbaar. 

Impressie van deelgebied Centrum

Indruk van deelgebied Centrum.
Vogelvlucht beeld van deelgebied Centrum

Vogelvlucht beeld van deelgebied Centrum, met rechts de bestaande huurwoningen van Eigen Haard.
 

Schetstekening deelgebied Centrum

Indruk van het water, groen en de duurzame kenmerken in deelgebied Centrum.