.

Woningbouw

Novaform is de ontwikkelaar van de nieuwe woningbouw naast de sporthal van Het Spectrum. De gemeente heeft na overleg met de omwonenden en gebruikers van het Spectrum ontwikkelaars gevraagd een plan te maken voor de woningbouw rondom Het Spectrum. Op basis van dat ontwerp en de oplossing voor groen, parkeren en de verkeerscirculatie is Novaform geselecteerd.

Plan woningbouw

Volgens het ontwerp worden er 55 woningen gebouwd, zowel huur- als koopwoningen en -appartementen. De huurwoningen zijn van het "3e segment" (met een huur vanaf ca. 850,- euro). Zie voor meer informatie over plan voor woningbouw de website www.sterkenburg-hoofddorp.nl.

Afsluiting Assumburg door woningbouw

Omdat het voor iedereen die in de buurt woont, werkt of naar school gaat belangrijk dat er tijdens de bouw een veilige situatie is, hebben wij het besluit tot afsluiting van Assumburg genomen. Bekijk de uitgebreide informatie inclusief het omleidingsoverzicht in de onderstaande brief:

Definitief ontwerp buitenruimte

Het definitief ontwerp van de buitenruimte is getoetst. De resultaten zijn voor de zomer teruggegeven aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft twee weken geleden het aangepaste ontwerp opgestuurd. Dit wordt op dit moment opnieuw beoordeeld.

Milieukundig onderzoek uitgevoerd

In de zomer is een milieukundig onderzoek uitgevoerd, er is geen vervuiling gevonden. Het verleggen van de 20Kv leiding loopt vanwege de complexiteit wat vertraging op, maar dit heeft geen invloed op de planning van de woningbouw.

Woningen in verkoop

De woningen zijn op 11 juli in de verkoop gegaan. Na een inschrijfperiode van één week heeft Novaform op 20 juli samen met de makelaar alle woningen kunnen toewijzen. Inmiddels staat ongeveer de helft van de woningen onder optie en zijn voor de andere helft tekenafspraken ingepland of is er al getekend. De exacte stand van zaken staat op de website van Sterkenburg.

Omgevingsvergunning

  • De omgevingsvergunningaanvraag is op 1 juni 2018 ingediend.
  • Op 27 juli is een brief ontvangen dat de beslistermijn met 6 weken is verlengd.
  • Op 27 juli is daarnaast het verzoek tot aanvullende gegevens binnen gekomen. Deze moesten binnen 4 weken worden ingediend.
  • Op 15 augustus heeft de architect namens de ontwikkelaar een verzoek gedaan om de termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens met 4 weken te verlengen. De gevraagde aanvullende gegevens zijn inmiddels ingediend.
Impressie woningbouw Sterkenburg Impressie van woningbouw Sterkenburg. Foto: Novaform 

Woningbouw Assumburg

De gebouwen op het oude terrein van Lexpoint tegenover het Spectrum worden gesloopt en ook daar komen woningen. De ontwikkeling van het Lexpoint-terrein wordt verder gedaan door de eigenaar Van Rhijn Bouw. De omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van Assumburg 2-4 (De Monarch) is onherroepelijk. De werkzaamheden zijn begonnen. In de tweede week van januari begint het heiwerk. De oplevering is waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2020.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website www.sterkenburg-hoofddorp.nl.