.

Vervanging schoolgebouwen Van den Berghlaan

De komende jaren komt er nieuwbouw voor de beide scholen aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp. De huidige twee schoolgebouwen zijn in slechte staat en zijn aan vervanging toe.

Eerst komt er een tijdelijk schoolgebouw. De gemeente bereidt de bouwplannen voor samen met:

  • Basisschool Juliana van Stolberg (bestuur Meer Primair)
  • PI-school De Ster (bestuur Levvel PI-scholen)
  • Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH)

Er komt tevens een parallelweg waarbij evenwijdig aan de weg wordt geparkeerd en er komen parkeervoorzieningen voor de scholen.

Waar wordt gebouwd?

Het gaat over het terrein aan de Van den Berghlaan: van het “indianenveldje” tot aan de hoek van de Boslaan waar beide scholen staan. Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe scholen komt er een tijdelijk schoolgebouw, dit is de eerst merkbare bouwactiviteit. Om de parkeeroverlast voor de buurt te verkleinen gaat de gemeente ook het parkeren rondom de scholen aanpakken. De schoolzone voor meer verkeersveiligheid blijft. De straten in de omgeving blijven tijdens alle bouwactiviteiten goed bereikbaar. Als dat nodig is worden er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Het indianenveldje aan de Van Den Berghlaan in Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer, 2021)

Tijdelijk schoolgebouw

Het tijdelijke schoolgebouw komt op een deel van het “indianenveldje”. Nadat het eerste definitieve schoolgebouw is opgeleverd, wordt het tijdelijke gebouw door de tweede school gebruikt. Het speelveld en schoolplein rondom dit tijdelijke schoolgebouw zijn straks beschikbaar als speelvoorziening voor de buurt. Hiermee zijn er voldoende sport- en speelmogelijkheden voor de kinderen. Zodra de definitieve scholen klaar zijn en het tijdelijke gebouw op het “indianenveldje” niet meer nodig is, halen we dat weg. Dan wordt het “indianenveldje” opnieuw ingericht.

Parkeerzone

Als tweede voor de buurt merkbaar komen er bouwactiviteiten voor de aanleg van de parkeerzone. Deze wordt parallel aan de Van den Berghlaan aangelegd. Dat voorkomt overlast van opstoppingen e.d. in de wijk. Personenauto’s en taxibusjes kunnen hier passagiers afzetten of ophalen zonder het overige verkeer te hinderen en meteen verder rijden. Met de aanleg wordt begin 2022 begonnen. Als de definitieve scholen er staan, wordt de parkeervoorziening helemaal afgerond.

Bomen

Om deze parkeerzone en schoolgebouwen mogelijk te maken moet een aantal bomen worden gekapt of verplaatst. Er zijn verschillende ideeën bekeken om zoveel mogelijk bomen te behouden. Elders in de buurt komen hiervoor nieuwe bomen terug en/of wil de gemeente bestaande bomen verplaatsen. Tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst hoort u hier meer over.

Parkeerterrein

Voor medewerkers en bezoekers van beide scholen komt er een parkeerterrein. Hierdoor wordt de parkeeroverlast in de wijk verminderd, ook tijdens de bouwperiode.

Aanpassing schoolzone

Op dit moment zorgt de schoolzone voor verkeersveiligheid rondom beide scholen (o.a. 30 kilometerzone en borden op de weg). Tijdens de nieuwbouw en ook bij de tijdelijke huisvesting wordt de schoolzone aangepast aan de situatie.

Planning

De voorlopige planning is:

Fase 1 Plaatsing tijdelijke huisvesting → 1ste en 2de kwartaal 2022
Fase 2 Aanleg tijdelijke parkeerzone → 3de en 4de kwartaal 2022
Fase 3 Nieuwbouw Juliana van Stolbergschool → Medio 2023
Fase 4 Nieuwbouw PI-school “De Ster” → Medio 2024
Fase 5

Definitieve aanleg & inrichting parkeerzone (incl. aanpassing schoolzone) → Medio 2025

Illustratie: De verschillende bouwfases aan de Van den Berghlaan in kaart gebracht.

Vergunningen

Er zijn diverse (omgevings)vergunningen nodig vanwege de bouw van de twee nieuwe scholen, de parkeerzone en de tijdelijke huisvesting. De aanvragen hiervoor worden de komende tijd bekendgemaakt.

Presentatie nieuwe schoolgebouwen

Het presenteren van plannen voor de nieuwe vaste schoolgebouwen met kinderopvang gebeurt te zijner tijd door de schoolbesturen.

Speelveld

Het 'Indianenveldje' is en blijft als speelvoorziening in de buurt aanwezig. Na het verwijderen van het tijdelijke gebouw wordt het speelveld weer geheel beschikbaar voor de buurt. Op de definitieve inrichting van het Indianenveldje komt de gemeente later terug. Mocht u vooraf opmerkingen/ ideeën hebben inzake de herinrichting van het speelveld dan kan u deze mailen naar onderstaande e-mailadres.

Bewonersavond 29 juni 2021

Op 29 juni was er een online bewonersavond. Deze kunt u terugkijken op YouTube.

Heeft u vragen?

Neem contact op door het sturen van een e-mail naar IHP@haarlemmermeer.nl en zet 'Van den Berghlaan, Hoofddorp' in het onderwerp.