.

Vervanging schoolgebouwen Van den Berghlaan

De komende jaren komt er nieuwbouw voor de beide scholen aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp. De huidige twee schoolgebouwen zijn in slechte staat en zijn aan vervanging toe.

Vertraging nieuwbouw Kindcentrum Natuurlijk!

Het nieuwbouwplan voor de Juliana van Stolbergschool (tegenwoordig Kindcentrum Natuurlijk!) is vertraagd. De gemeente overlegt hierover met schoolbestuur Meer Primair. Zij zijn bouwheer wat betekent dat het schoolbestuur initiatiefnemer van het plan is. Heeft u vragen, neemt contact op met schoolbestuur Meer Primair. We verwachten samen met Meer Primair in het eerste kwartaal van 2024 duidelijkheid te geven.

De plannen in het kort

De gemeente heeft nieuwbouwplannen voor de schoolgebouwen en overlegt hierover met de schoolbesturen:

  • Basisschool Juliana van Stolberg met bestuur Meer Primair
  • PI-school De Ster met bestuur Levvel PI-scholen
  • Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH)

Bij de Van den Berghlaan komt een parallelweg waarbij auto’s achter elkaar parkeren. Er komen parkeerplekken voor de scholen.

Waar wordt gebouwd?

Het gaat over het terrein aan de Van den Berghlaan met de schoolgebouwen. Het loopt van het “indianenveldje” tot aan de hoek van de Boslaan waar beide scholen staan. Om de scholen tijdens de bouw te huisvesten hebben we een tijdelijk schoolgebouw neergezet op het “indianenveldje”. Kindcentrum Natuurlijk! maakt er nu gebruik van.
Om de parkeeroverlast voor de buurt te verkleinen gaat de gemeente ook het parkeren rondom de scholen aanpakken. De schoolzone voor meer verkeersveiligheid blijft. De straten in de omgeving blijven tijdens alle bouwactiviteiten goed bereikbaar. Als dat nodig is komen er tijdelijke verkeersmaatregelen.
 

IKC Natuurlijk voormalige Juliana van Stolbergschool

Het tijdelijk schoolgebouw op het “indianenveldje”. Nu maakt Kindcentrum Natuurlijk! er gebruik van.  Foto: gemeente Haarlemmermeer

Tijdelijk schoolgebouw

Het tijdelijke schoolgebouw staat op een deel van het “indianenveldje”. Nadat het eerste definitieve schoolgebouw is opgeleverd, wordt het tijdelijke gebouw door de tweede school gebruikt die we gaan vernieuwen. De buurt kan van het schoolplein en het speelveld rondom dit tijdelijke schoolgebouw gebruik maken. Zodra de definitieve scholen klaar zijn en het tijdelijke gebouw op het “indianenveldje” niet meer nodig is, halen we dat weg. Dan richten we het “indianenveldje” opnieuw in.

Parkeerzone

Als de eerste definitieve school wordt gebouwd, leggen we een parkeerzone aan. Die komt parallel aan de Van den Berghlaan. Die voorkomt overlast van opstoppingen e.d. in de wijk. Personenauto’s en taxibusjes kunnen hier passagiers afzetten of ophalen zonder het overige verkeer te hinderen. Ze kunnen meteen verder rijden. Als de definitieve scholen er staan, ronden we de parkeerzone helemaal af.

Bomen

Om de parkeerzone en de schoolgebouwen mogelijk te maken moeten we een aantal bomen kappen of verplaatsen. Er zijn verschillende ideeën bekeken om zoveel mogelijk bomen te behouden. We willen bestaande bomen verplaatsen en/of in de buurt nieuwe bomen terug planten. Tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst hoort u er meer over.

Parkeerterrein

Voor medewerkers en bezoekers van beide scholen komt er een parkeerterrein. Hierdoor verminderen we de parkeeroverlast in de wijk, ook tijdens de bouwperiode.

Aanpassing schoolzone

De schoolzone zorgt voor verkeersveiligheid rondom beide scholen (o.a. 30 kilometerzone en borden op de weg). Tijdens de werkzaamheden tijdens de bouw passen we de schoolzone hieraan aan.
 

Planning*

De voorlopige planning is:

Fase 1 Plaatsing tijdelijke huisvesting → 1ste en 2de kwartaal 2022 (afgerond)
Fase 2 Aanleg tijdelijke parkeerzone → 3de en 4de kwartaal 2022
Fase 3 Nieuwbouw Juliana van Stolbergschool → Medio 2023
Fase 4 Nieuwbouw PI-school “De Ster” → Medio 2024
Fase 5

Definitieve aanleg & inrichting parkeerzone (incl. aanpassing schoolzone) → Medio 2025

*Dit is de oorspronkelijke planning. Als we in 2024 weten hoe de nieuwe planning eruit ziet, passen we deze aan.

Illustratie: De verschillende bouwfases aan de Van den Berghlaan in kaart gebracht.

Vergunningen

Voor de bouw van de twee nieuwe scholen en de parkeerzone zijn vergunningen nodig. Als de plannen definitiever zijn, maken we de vergunningsaanvragen bekend.

Presentatie nieuwe schoolgebouwen

Het presenteren van plannen voor de nieuwe vaste schoolgebouwen met kinderopvang gebeurt te zijner tijd door de schoolbesturen.

Speelveld

Het "indianenveldje" is en blijft als speelvoorziening in de buurt aanwezig. Als over een tijdje het tijdelijke gebouw niet meer nodig is, komt het speelveld weer beschikbaar voor de buurt. Op de definitieve inrichting van het "indianenveldje" komt de gemeente later terug. Mocht u opmerkingen/ ideeën hebben over de herinrichting van het speelveld dan kan u deze mailen naar onderstaande e-mailadres.

Bewonersavond 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 was er een online bewonersavond. Deze kunt u terugkijken op YouTube.

Heeft u vragen?

Laat het ons weten. Neem contact op door het sturen van een e-mail naar IHP@haarlemmermeer.nl en zet 'Van den Berghlaan, Hoofddorp' in het onderwerp.