.

Verkeersstructuurplan Hoofddorp

Hoe houden we Hoofddorp veilig en prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Dat leest u allemaal in het "Verkeersstructuurplan Hoofddorp". Hierin schetst de gemeente hoe we de fiets- en wandelpaden, het openbaar vervoer en de wegen van Hoofddorp straks gebruiken.
 
Inwoners uit Hoofddorp wachten bij OV-halte. Beeld: gemeente Haarlemmermeer.

 

Nota van beantwoording vastgesteld door college

Er zijn in totaal 784 reacties binnengekomen over het verkeersstructuurplan. De reacties gaan voornamelijk over vier onderwerpen. Daarom is er in de nota van beantwoording een algemene toelichting gegeven per onderwerp. 

Bekijk de die op 11 april 2023 is vastgesteld door het college.
 

De vier onderwerpen:   

• Een autoluwe Van Heuven Goedhartlaan ter hoogte van station Hoofddorp (vanaf pagina 12).

• Een zuidelijke ontsluiting van Toolenburg in de vorm van een Toolenburgerweg (vanaf pagina 14).

• Een vrijliggende busbaan door de wijk Graan voor Visch (vanaf pagina 16).

• Een fietspad op de Geniedijk tussen de Nieuweweg en de Van Heuven Goedhartlaan (vanaf pagina 18).

De overige reacties op andere onderwerpen zijn verwerkt in een reactietabel in de nota van beantwoording (bijlage 1).
 

Verkeersstructuurplan

Het aangepaste Verkeersstructuurplan Hoofddorp (pdf)wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het verkeersstructuurplan vindt u op pagina 490. 

Vergadering gemeenteraad bijwonen en toespreken 

Het aangepaste verkeersstructuurplan wordt op 25 mei van 20.30 uur tot 22.00 uur in een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. Een vervolg van de sessie staat gepland op 1 juni 2023 van 20.30 uur tot 22.00 uur.

U kunt de vergadering bijwonen, dit bezoek hoeft u niet aan te kondigen. U kunt de vergadering ook online volgen

Wilt u de gemeenteraad toespreken? Dat kan alléén op 25 mei. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan tot woensdag 24 mei om 12.00 uur

Hoe gaat het verder? 

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het aangepaste verkeersstructuurplan, dan start de gemeente komende vijf jaar met de studies en uitvoering van een aantal kortetermijnmaatregelen.

Daarnaast start de gemeente op korte termijn met een onderzoek naar de autoverkeersroutes tussen de zuidkant van Hoofddorp en de randweg Nieuwe Bennebroekerweg. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van meerdere routeopties en de impact op bijvoorbeeld groen, recreatie en veiligheid tegen elkaar afgewogen. Ook kijkt de gemeente naar de effecten op de omliggende straten en wijken. De gemeente wil de impact van de groei van Hoofddorp en de groei van het verkeer op de verschillende toegangswegen richting de randweg Nieuwe Bennebroekerweg op meerdere onderdelen afwegen. Dit onderzoek start in 2023. Over de opzet van het onderzoek gaat de gemeente in gesprek met de wijkraad van Toolenburg, met inwoners en andere belanghebbenden.

Niet alle maatregelen die in het verkeersstructuurplan staan zijn nieuw. Aan een groot deel van de maatregelen wordt nu al hard gewerkt. Zoals het doortrekken van de NZ/lijn naar Hoofddorp, de Nieuwe Bennebroekerweg en de Hoogwaardige Openbaarvervoer Verbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. Meer informatie over deze projecten vindt u op de website van de gemeente.

De uitvoering van de meeste maatregelen liggen nog ver weg. Daarnaast moeten veel maatregelen ook eerst worden onderzocht of uitgewerkt voordat de gemeente hierover communiceert of participeert. 

Heeft u vragen over de maatregelen?

Neem dan contact op met de gebiedsmanager van Hoofddorp Centrum of van Hoofddorp-Zuidwest via 0900 1850 of info@haarlemmermeer.nl

Online informatiebijeenkomst aangepaste verkeersstructuurplan

Op 18 april 2023 vond een online een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelde onder andere Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, over het aangepaste verkeersstructuurplan. Inwoners konden tijdens de uitzending vragen stellen via WhatsApp.

Via YouTube kunt u de online informatiebijeenkomst terugkijken.
 

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen bij. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp te staan. Denk alleen al aan Hyde Park waar bijna 4000 nieuwe woningen komen. Door die groei komen er ook meer banen bij en voorzieningen zoals scholen en winkels.

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op hoe bewoners en bezoekers zich straks door, uit en naar Hoofddorp bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van elektrische auto’s en fietsen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deelvervoer. In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op deze ontwikkelingen. 

In het verkeersstructuurplan staan ook oplossingen voor knelpunten en aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, verbeteringen van de bereikbaarheid en het verminderen van overlast en hinder. 

De ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen

Bij het maken van het verkeersstructuurplan Hoofddorp heeft de gemeente om ideeën van onder andere bewoners en ondernemers gevraagd. Zij weten wat er in Hoofddorp speelt en waar behoefte aan is. Daarnaast zijn zij de uiteindelijke gebruikers van de wegen waar met het verkeersstructuurplan sturing aan wordt gegeven.

Wat betekent het verkeersstructuurplan voor een Hoofddorper? 

In Hoofddorp gaan we komende jaren aan de slag met: 

 • Betere loop-en fietsbereikbaarheid van winkelcentra en scholen. Dit betekent goede oversteekbare en veilige straten en duidelijke loop-en fietsroutes en fietsenstallingen.
 • Door een slimme inrichting van wegen en publieke ruimten verbetert de verkeersveiligheid van onder andere voetgangers en fietsers. Denk aan betere oversteekplekken, meer voorrang voor fietsers, smallere rijbanen en maatregelen om de snelheid van auto's te verlagen. 
 • Een aantrekkelijke publieke ruimte is prettige voor iedere bewoner, ondernemer en bezoeker. 
 • Een betere autobereikbaarheid van lokale bestemmingen omdat de focus ligt op bestemmingsverkeer.
 • Alle bestemmingen in Hoofddorp zijn per fiets, openbaar vervoer maar ook nog steeds met de auto goed bereikbaar. Zeker wanneer je buiten de spits reist. In de spits kan het soms wat langer duren.
 • Andere, logische routes naar de snelweg en omliggende kernen.

Meer over deze maatregelen en aanpassingen leest u in het verkeersstructuurplan. 

Bijeenkomsten

 • Op 18 april 2023 vond een online een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelde onder andere Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, over het aangepaste verkeersstructuurplan. Inwoners konden tijdens de uitzending vragen stellen via WhatsApp. Via YouTube kunt u de online informatiebijeenkomst terugkijken.
 • Op 5 oktober 20022 was er in de Jan Gras Foyer van het Cultuurgebouw een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de hele avond vragen stellen over het verkeersstructuurplan. Wethouder Marja Ruigrok was ook aanwezig en ging het gesprek aan over mobiliteit in Haarlemmermeer. Nu en in de toekomst.
 • Op 24 januari 2022.  Tijdens deze bijeenkomst werd er met de deelnemers nog preciezer gekeken naar wat zinvolle maatregelen voor Hoofddorp kunnen zijn. 
 • Op 29 november 2021. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken naar de verkeerskundige effecten van enkele mogelijke maatregelen die waren onderzocht.
 • Op 13 oktober 2021 vond online een eerste bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst, die globaal van aard was, werden de eerste zorgen, wensen en ideeën opgehaald.

Vragen?

Heeft u nog vragen over verkeersstructuurplan Hoofddorp? Stel deze dan via VSPHoofddorp@Haarlemmermeer.nl.