.

Verkeersstructuurplan Hoofddorp

Hoe houden we Hoofddorp veilig en prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, werken we aan het verkeersstructuurplan Hoofddorp. Hierin schetst de gemeente hoe we de fiets- en wandelpaden, het openbaar vervoer en de wegen van Hoofddorp straks gebruiken.
 
Inwoners uit Hoofddorp wachten bij OV-halte. Beeld: gemeente Haarlemmermeer
 

U kunt niet meer reageren op de conceptversie van het verkeersstructuurplan 

De conceptversie van het verkeersstructuurplan Hoofddorp lag tot en met 11 november 2022 ter inzage. Het betekent dat de reactietermijn is gesloten. U kunt dus niet meer reageren op de conceptversie van het verkeersstructuurplan. 

Hoe nu verder?

De gemeente kijkt nu naar alle binnengekomen reacties. Het college neemt in het voorjaar van 2023 een besluit over de nota van beantwoording. Als u een reactie heeft gegeven, dan ontvangt u na dat besluit de nota van beantwoording per mail. De nota van beantwoording publiceren we ook op de website van de gemeente. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar: VSPHoofddorp@Haarlemmermeer.nl

Meer weten over de verkeersstructuurplannen? Bekijk de 

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen bij. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp te staan. Denk alleen al aan Hyde Park waar bijna 4000 nieuwe woningen komen. Door die groei komen er ook meer banen bij en voorzieningen zoals scholen en winkels.

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op hoe bewoners en bezoekers zich straks door, uit en naar Hoofddorp bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van elektrische auto’s en fietsen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deelvervoer. In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op deze ontwikkelingen. 

In het verkeersstructuurplan staan ook oplossingen voor knelpunten en aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, verbeteringen van de bereikbaarheid en het verminderen van overlast en hinder. 

De ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen

Bij het maken van het verkeersstructuurplan Hoofddorp heeft de gemeente om ideeën van onder andere bewoners en ondernemers gevraagd. Zij weten wat er in Hoofddorp speelt en waar behoefte aan is. Daarnaast zijn zij de uiteindelijke gebruikers van de wegen waar met het verkeersstructuurplan sturing aan wordt gegeven.

Wat betekent het verkeersstructuurplan voor een Hoofddorper? 

In Hoofddorp gaan we komende jaren aan de slag met: 

  • Betere loop-en fietsbereikbaarheid van winkelcentra en scholen. Dit betekent goede oversteekbare en veilige straten en duidelijke loop-en fietsroutes en fietsenstallingen.
  • Door een slimme inrichting van wegen en publieke ruimten verbetert de verkeersveiligheid van onder andere voetgangers en fietsers. Denk aan betere oversteekplekken, meer voorrang voor fietsers, smallere rijbanen en maatregelen om de snelheid van auto's te verlagen. 
  • Een aantrekkelijke publieke ruimte is prettige voor iedere bewoner, ondernemer en bezoeker. 
  • Een betere autobereikbaarheid van lokale bestemmingen omdat de focus ligt op bestemmingsverkeer.
  • Alle bestemmingen in Hoofddorp zijn per fiets, openbaar vervoer maar ook nog steeds met de auto goed bereikbaar. Zeker wanneer je buiten de spits reist. In de spits kan het soms wat langer duren.
  • Andere, logische routes naar de snelweg en omliggende kernen.

Meer over deze maatregelen en aanpassingen leest u hieronder in de conceptversie van het verkeersstructuurplan. 
 

Bijeenkomsten

  • Op 5 oktober 20022 was er in de Jan Gras Foyer van het Cultuurgebouw een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de hele avond vragen stellen over het verkeersstructuurplan. Wethouder Marja Ruigrok was ook aanwezig en ging het gesprek aan over mobiliteit in Haarlemmermeer. Nu en in de toekomst.
  • Op 24 januari 2022.  Tijdens deze bijeenkomst werd er met de deelnemers nog preciezer gekeken naar wat zinvolle maatregelen voor Hoofddorp kunnen zijn. 
  • Op 29 november 2021. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken naar de verkeerskundige effecten van enkele mogelijke maatregelen die waren onderzocht.
  • Op 13 oktober 2021 vond online een eerste bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst, die globaal van aard was, werden de eerste zorgen, wensen en ideeën opgehaald.

Vragen?

Heeft u nog vragen over verkeersstructuurplan Hoofddorp.
Stel deze dan via VSPHoofddorp@Haarlemmermeer.nl.