.

Renovatie Sporthal

Sporthal Het Spectrum opgeleverd

Op 16 april 2019 is de gerenoveerde sporthal van het Spectrum opgeleverd. In mei is de sporthal beschikbaar voor de schoolexamens. Daarna komen in juni de nieuwe sporttoestellen (baskets en handbal doelen). Exploitant Sportfondsen Haarlemmermeer overlegt met de gemeente over nieuw meubilair en de verdere aankleding van het complex.  Na de zomer bij de start van het nieuwe seizoen beginnen de sportverenigingen weer met hun activiteiten in Het Spectrum.

Sporthal Het Spectrum is nu helemaal klaar voor de toekomst, met onder meer een nieuwe entree, horecaruimte, vergaderruimte, kantoor en kleedkamers. Door de ingrijpende renovatie is de sporthal weer 40 jaar geschikt voor sportverenigingen en scholen.

Het Spectrum - sporthal
Foto: Margo Oosterveen

Duurzaamheid staat centraal

Duurzaamheid staat centraal bij de bouw van de sporthal. Zonnepanelen voorzien het gebouw van energie en de gevels worden geïsoleerd. Ook komt er vloerverwarming en een waterpomp voor warmte-koude opslag (WKO). Waar mogelijk worden materialen en onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt. De oude sportvloer komt bijvoorbeeld te liggen in de nieuwe horecaruimte. Een gedeelte van de vloer en de verrijdbare tribune zijn overgenomen door andere sportclubs. Ook de lockers van de zwembaden zijn bij diverse organisaties terecht gekomen.

Sporthal het Spectrum
Foto: Peter Barentsen  

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan neemt u contact op met Bob Mol via email: B.Mol@haarlemmermeer.nl of via telefoon: 0900 1852.