.

Het Spectrum

Renovatie sporthal het Spectrum

Sporthal het Spectrum wordt helemaal opgeknapt voor de toekomst. Lees meer over de sporthal.

Woningbouw rondom het Spectrum

Rondom sporthal Het Spectrum worden nieuwe woningen gebouwd. Lees meer over de woningen. Op deze pagina staat ook informatie over de afsluiting van Assumburg tussen Altenburg en de Katholieke Scholen Gemeenschap (KSH).

Klankbordgroep

Met de klankbordgroep praat de gemeente over het bespreken van het participatieproces en meekijken en input leveren voor de verschillende ontwerpfases van het project.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over Het Spectrum? Neem dan contact op met Bob Mol via email: B.Mol@haarlemmermeer.nl of via telefoon: 0900 1852.