.

Victoriapark west

In het zuiden van Hoofddorp tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg ten westen van R-net ligt Victoriapark west. Hier komt een nieuwe woonwijk. Het bestemmingsplan hiervoor is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit komt uit het Referentiekader voor de Zuidrand. Waar het maximumaantal woningen en maximale hoogte staat. In overleg met de omgeving wordt dit verder uitgewerkt.

Bekijk ook

Kavelpaspoort R-Net locatie (pdf)

Plankaart Hoofddorp Zuidrand Victoriapark west (pdf)

Globale planning

  • Aanbesteding via TenderNed -  1e half jaar 2020
  • Bouwrijp maken - in 2021
  • Start bouw - in 2021

Rioolgemaal

In het zuiden van de nieuwe wijk ligt een bijzonder rond gebouw, het nieuwe rioolgemaal. Het rioolgemaal is aangelegd door het Hoogheemraadschap van Rijnland en verpompt sinds vorig jaar het afvalwater van de Zuidrand. 

Rioolgemaal
Impressie van het rioolgemaal