.

Victoriapark west

In het zuiden van Hoofddorp, tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg komt een nieuwe woonwijk: Victoriapark West. We willen hier maximaal 180 woningen bouwen. Hiervoor zoeken we een ontwikkelaar voor het afnemen van de grond, het ontwikkelen van het programma, het bouw- en woonrijp maken, het (deels) terugleveren van het openbaar gebied en de aanleg van een parkzone. De gemeente schrijft hiervoor een tender uit. De publicatie via TenderNed wordt na de zomer 2023 verwacht.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan toelichting (pdf) Bestemmingsplan regels (pdf) Plankaart Hoofddorp Zuidrand Victoriapark west (pdf)

Rioolgemaal

In het gebied ligt het nieuwe rioolgemaal. Het rioolgemaal is aangelegd door het Hoogheemraadschap van Rijnland en verpompt het afvalwater van de Zuidrand. 

 Rioolgemaal