.

Nieuwsoverzicht

Impressie van de duurzame stadswijk Lincolnpark

Definitief groen licht voor Lincolnpark

Het bestemmingsplan voor Lincolnpark is onherroepelijk. Dat blijkt uit navraag bij de Raad van State. Er is geen beroep aangetekend tegen het plan om de wijk in Hoofddorp-Zuid te ontwikkelen.
8 november 2022

Nog enkele kavels te koop in bedrijvenpark de President

Op Bedrijventerrein De President 1.1 zijn bijna alle kavels uitverkocht. Er zijn nog slechts enkele kavels te koop, waaronder een horecakavel.
14 juli 2022

Plannen Nieuwe Bennebroekerweg weer stap dichterbij

Het college ging eind januari 2022 akkoord met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief voor de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg. De realisatie van de Nieuwe Bennebroekerweg is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen.
14 juli 2022

Nassaupark: voorbereidingen basisschool in volle gang

Goed nieuws! De nieuwbouwwijk Nassaupark in Hoofddorp is bijna klaar. De laatste 2 kavels in plot 7 in Nassaupark zijn verkocht. En de voorbereidingen voor de basisschool zijn in volle gang.
14 juli 2022

PARK21: informatieavond gemist? Kijk de uitzending terug!

Op 9 maart van 19.30 tot 20.30 uur was er een live informatieavond. Gemist? Kijk hem hier terug! En bekijk de gestelde vragen en antwoorden.
14 juli 2022

Ontwikkeling PARK21 weer stap verder

Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling en tot 2040 groeit het aantal inwoners snel. Dat vraagt om extra ruimte voor het doorbrengen van vrije tijd. Daarom werkt de gemeente aan PARK21.
7 juli 2022

330 nieuwbouwwoningen vormen samen Rooseveltpark

Rooseveltpark is de strook op bedrijventerrein De President grenzend aan de Hoofdvaart. In de structuurvisie Haarlemmermeer en de deelstructuurvisie Hoofdorp wordt deze strook benoemd als potentiële locatie voor woningbouw met een hoogwaardige uitstraling.
7 juli 2022

PARK21: Commissie m.e.r. voorlopig advies positief

Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten we de effecten van de ontwikkelingen op het milieu onderzoeken en beschrijven. Dit gebeurt in een MilieuEffectRapport (MER). De Commissie m.e.r. beoordeelt deze MER en geeft onafhankelijk advies.
6 juli 2022

Victoriapark Ymere

Momenteel wordt voor Victoriapark Ymere, een beeldkwaliteitsplan opgesteld en na de zomer ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In het beeldkwaliteitsplan worden de uitgangspunten voor de architectuur en stedenbouwkundige uitgangspunten vastgelegd.
6 juli 2022

Kruising Bennebroekerweg en de Laan van York

Begin dit jaar vond een ongeval plaatst op het kruispunt Bennebroekerweg en de Laan van York. Naar aanleiding van dit ongeval en klachten vanwege geluidhinder en roekeloos rijgedrag is de situatie bekeken en beoordeeld.
6 juli 2022