.

Kruising Bennebroekerweg en de Laan van York

Begin dit jaar vond een ongeval plaats op het kruispunt Bennebroekerweg en de Laan van York. Naar aanleiding van dit ongeval en klachten over geluidhinder en roekeloos rijgedrag is de situatie bekeken en beoordeeld.

Ongevallen vooral veroorzaakt door roekeloos rijgedrag of onoplettendheid

De T-splitsing is ongeveer 6 jaar geleden aangelegd net als de kruising Bennebroekerweg en de Biesheuvelstraat. Het doel van de aanleg van deze kruisingen is om het doorgaand verkeer te ontmoedigen gebruik te maken van de Bennebroekerweg en uit te wijken naar de Nieuwe Bennebroekerweg. Ook moeten bestuurders door de inrichting de snelheid matigen. Uit een analyse van ongevallen die hebben plaatsgevonden blijkt dat niet zozeer de verkeerssituatie, maar roekeloos rijgedrag of onoplettendheid de oorzaak was. Het kruispunt zal daarom niet ingrijpend aangepast worden. Na de zomer volgt een gesprek tussen gemeente en de wijkraad/omwonenden om de situatie, de klachten en eventuele oplossingsrichtingen te bespreken. 

De gemeente gaat een voertuigentelling uitvoeren

Naar aanleiding van de ontvangen klachten over geluidsoverlast en het aantal verkeersbewegingen, zal de gemeente, een voertuigentelling uitvoeren na het gereed komen van de derde ontsluiting van Tudorpark. De verkeersintensiteit wordt daarna vergeleken met de oorspronkelijke verwachte intensiteiten en met de landelijke normen voor geluid afkomstig van dit type wegen. 
 

Gepubliceerd op: 
6 jul 2022