.

Participatie en Communicatie Overleg (PCO)

Naast de drie inhoudelijke begeleidingsgroepen kijkt het PCO vooral naar de samenhang tussen de deelplannen.Hierin komen het proces en de organisatie van de participatie en de communicatie over Hart van Zwanenburg aan de orde. In het PCO zitten naast de projectmanagers en communicatieadviseur van de gemeente ook de voorzitters en vertegenwoordigers van de dorpsraad, de ondernemersvereniging en Stichting Zwanenburg- Halfweg. Voorbeelden waarover in dit overleg afstemming plaatsvindt, zijn de inzet van nieuwsbrieven en de te organiseren informatieavonden.