.

Participatie

Het project Hart van Zwanenburg kent meerdere dorpsbelangen. Allereerst komt de centrumontwikkeling er voor heel Zwanenburg. Daarnaast komen de diverse voorzieningen er natuurlijk ook voor de (dagelijkse) gebruikers. Bovendien spelen er uiteenlopende particuliere belangen, zoals van omwonenden en ondernemers. Daarom is gekozen voor het samenstellen van drie verschillende begeleidingsgroepen en twee overall groepen.   In dit PDFoverzicht (4.65 KB) ziet u een schematische weergave van de verschillende groepen, de onderwerpen waarover gesproken wordt en de bemensing van de groepen.   Gezamenlijk met de drie begeleidingsgroepen zijnPDFspelregels participatie hart van zwanenburg (9.66 KB) bedacht