.

Nieuw dorpshuis

Op deze pagina vindt u meer informatie over het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg.

Meer dan duizend inwoners van Zwanenburg en Halfweg hebben eind 2013 hun stem laten horen bij de selectie van een architect voor het nieuwe dorpshuis. Een ruime meerderheid van de stemmen was voor het schetsontwerp van Heren 5 architecten. Van de 1072 stemmers kozen er 944 voor het schetsontwerp van Heren 5 architecten. Het schetsontwerp van Onix Architecten had de voorkeur van 128 stemmers. Afgesproken was dat de keuze van de inwoners automatisch de winnaar zou zijn bij meer dan duizend stemmers.

De binnenkant van het dorpshuis in augustus 2020 Foto: de binnenkant van het dorpshuis in augustus 2020. Bron: Jur Engelchor fotografie

Samenwerking Stichting Zwanenburg-Halfweg

Stichting Zwanenburg-Halfweg is als beoogd exploitant betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis dat in het Hart van Zwanenburg komt. Het bestuur van deze stichting is dan ook uitgenodigd om zitting te nemen in het Participatie en Communicatie Overleg, het zogenaamd PCO. De heren Wim Hut en René Metz zullen samen met de vertegenwoordiging van de dorpsraad en de ondernemersvereniging de participatie en communicatie in Zwanenburg met de gemeente afstemmen. Het PCO houdt zich ook bezig met de voorgang van de(deel)projecten. Het periodiek uitbrengen van deze nieuwsbrief maakt het mogelijk om inwoners regelmatig op de hoogte te houden en te informeren over de voortgang en vraagstukken die zich voordoen.

Dag van de Bouw: regenachtig, maar geslaagd

Op zaterdag 15 juni 2019 vond de Dag van de Bouw plaats. Belangstellenden konden meekijken op de bouwplaats van het nieuwe dorpshuis dat wordt gebouwd door K_Dekker bouw & infra.

Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Author: 
K_Dekker Bouw & Infra

 

Werkzaamheden naderen einde

In april 2020 zal het nieuwe dorpshuis volledig klaar zijn. In februari 2020 zijn een aantal foto's gemaakt van de voortgang van de bouw. Deze kunt u hieronder bekijken.

Sporthal in het dorpshuis
Verbouwing dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis

Het nieuwe dorpshuis is klaar

Eind maart is de sleutel van het nieuwe dorpshuis in ontvangst genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg. De verhuizing is daarna direct in gang gezet. Deze is achter de rug en goed verlopen. Het nieuwe gebouw is ondertussen ook ingericht met meubilair. Aannemer Klaas Dekker Bouw is tot nu toe nog druk met het afmaken van de laatste werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn eind mei klaar. Hieronder ziet u een aantal foto's van het nieuwe dorpshuis.

Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis
Foto van de bouw van het nieuwe dorpshuis