.

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomst 11 juli 2019

Op donderdagavond 11 juli organiseerde de gemeente een tweede informatiebijeenkomst over het nieuwe dorpsplein. Ronald Bron van bureau HOSPER presenteerde het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het dorpsplein. Sjors Koggel, verkeerskundige van de gemeente Haarlemmermeer, ging in op de parkeervraag en parkeeronderzoeken. Na de presentatie was er voldoende ruimte om bij informatiepanelen met elkaar van gedachten te wisselen. Veel aanwezigen waren enthousiast over het VO. De volgende stap is een interne toetsronde en daarna volgt een Definitief Ontwerp (DO).

Presentatie Dorpsplein Zwanenburg 11 juli 2019 (pdf)

Informatiebijeenkomst 17 april 2019

Op 17 april 2019 was er een informatiebijeenkomst over de bouw van het nieuwe dorpshuis Hart van Zwanenburg. Bekijk de presentatie en het verslag van de informatiebijeenkomst:

Presentatie Hart van Zwanenburg 17 april 2019 (pdf) Verslag informatieavond dorpshuis 17 april 2019 (pdf)

Informatiebijeenkomst over de bouw van het nieuwe dorpshuis Hart van Zwanenburg
Foto: informatiebijeenkomst 17 april  

Inloopavond 28 maart 2018 

Op 28 maart was er een inloopavond in de Olm over alle ontwikkelingen in Halfweg en Zwanenburg. Ook het project Hart van Zwanenburg was aanwezig om iedereen bij te praten over de laatste stand van zaken.

Informatiebijeenkomst 15 februari 2017

Op 15 februari was er een informatiebijeenkomst in de Olm over alle ontwikkelingen in en rond Zwanenburg. Naast een korte presentatie over het proces van Hart van Zwanenburg was er een informatiemarkt over alle ontwikkelingen in/rond Zwanenburg. Tijdens het plenaire deel hebben alle deelnemers aan de informatiemarkt zichzelf kort gepresenteerd. De avond werd goed bezocht en de informatiemarkt leverde vele geanimeerde gesprekken op. De wethouders Marjolein Steffens-van de Water en Adam Elzakalai (Haarlemmermeer) en Raymond van Haeften (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) waren bij de bijeenkomst aanwezig. Marjolein Steffens-van de Water en Raymond van Haeften gaven een toelichting op het traject dat nu doorlopen wordt voor de fusie tussen gemeente Haarlemmermeer- Haarlemmerliede/ Spaarnwoude.

Informatieavond 2 september 2015

Op 2 september heeft er een informatieavond plaatsgevonden over het project Hart van Zwanenburg. Op deze avond is de laatste stand van zaken toegelicht en het voorkeursscenario voor de ontwikkeling van Hart van Zwanenburg gepresenteerd aan bewoners van Zwanenburg en Halfweg. De bewoners vinden het gepresenteerde scenario een goed uitgangspunt. Uit de zaal kwam bovendien een herhaalde oproep aan bewoners en gemeente om voor één gedragen koers te kiezen.  De interesse van de mensen uit de dorpen voor het project is erg groot. Dit bleek uit de grote opkomst tijdens de informatiebijeenkomst en uit de vele vragen en opmerkingen. Uit de reacties blijkt ook teleurstelling voor de vertraging van het project. De gemeente vindt dit ook heel jammer en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het nieuwe dorpshuis en dorpsplein er spoedig komen. Presentatie informatieavond 2 september 2015 (1.57 MB) Verslag informatieavond 2 september 2015 (107.7 KB)