.

Definitief ontwerp

Met de begeleidingsgroep Dorpshuis en de begeleidingsgroep Openbare Ruimte en Beeldkwaliteit is het Definitief Ontwerp (DO) van het dorpshuis verder uitgewerkt. Bij dit traject zijn onder andere Heren 5 architecten en Stichting Zwanenburg-Halfweg nauw betrokken.

Ontwerp Dorpshuis