.

Bewoners aan het woord

Bij de plannen worden de bewoners en ondernemers van Zwanenburg nauw betrokken. Hier leest u hun ervaringen.  

Suzanna van Houweninge, Zwanenburg Sport

Suzanna van Houweninge is deelnemer in de begeleidingsgroep dorpshuis  

Piet van Schaik, Biljartvereniging KAB

Piet van Schaik is deelnemer in de begeleidingsgroep dorpshuis  

Frank Gerritse, Stichting Zwanenburg-Halfweg

Frank Gerritse is deelnemer in de begeleidingsgroep dorpshuis  

Penelope de Waart

Penelope de Waart is deelnemer in de begeleidingsgroep openbare ruimte en beeldkwaliteit