.

Begeleidingsgroep dorpshuis

.

De begeleidingsgroep dorpshuis is in februari 2017 voor de laatste keer bij elkaar gekomen en is nu klaar met het werk. De verdere begeleiding vindt plaats door de Stichting Zwanenburg- Halfweg.

  • In deze groep kwamen voor het dorpshuis en de sporthal onderwerpen aan bod als het Programma van Eisen en het beheer- en exploitatiemodel. Toekomstige gebruikers van het dorpshuis, de Stichting Zwanenburg-Halfweg, (sport)verenigingen en de dorpsraad zijn destijds gevraagd deel te nemen aan deze begeleidingsgroep. De gebruikers van het dorpshuis zijn uitgenodigd voor een vooroverleg. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar een evenwichtige vertegenwoordiging van de groep samengesteld, zodat de diverse gebruikers van het dorpshuis goed worden vertegenwoordigd waren de begeleidingsgroep.

Dorpshuis De Olm   Op de PDFDeelnemers begeleidingsgroep dorpshuis (185.54 KB) kunt u zien wie deelnemers waren in deze begeleidingsgroep. Daarnaast staan de verslagen op deze projectwebsite.   Op 10 juli 2012 heeft er een startoverleg plaatsgevonden met de drie begeleidingsgroepen, de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Tijdens dit overleg is onder andere de beoogde planning en manier van participeren aan bod gekomen.


Vastgestelde verslagen

PDFVerslag bijeenkomst begeleidingsgroepen HvZ 15 oktober 2015 (190.18 KB)  PDFVerslag bijeenkomst begeleidingsgroep dorpshuis HvZ 07 Juli 2014 (143.78 KB) PDFVerslag bijeenkomst begeleidingsgroep dorpshuis HvZ 10 maart 2014 (146.48 KB) PDFVerslag bijeenkomst begeleidingsgroepen ‘dorpshuis’ 18 juni 2013 (150.73 KB) PDFVerslag begeleidingsgroep dorpshuis HvZ 12 november 2012 (209.16 KB) PDFVerslag begeleidingsgroep dorpshuis HvZ 24 september 2012 (118.81 KB) PDFVerslag startbijeenkomst participatie Hart van Zwanenburg 10 juli 2012 (190.25 KB) PDFVerslag vooroverleg begeleidingsgroep dorpshuis en sporthal 20 juni 2012 (23.77 KB)

Alle pdf-bestanden op deze pagina opent u bijvoorbeeld met de gratis Adobe Acrobat Reader