.

Hart van Zwanenburg

Onder de naam Hart van Zwanenburg investeert de gemeente in het dorpshart van Zwanenburg. Voor het gebied rond de Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en de Nolenslaan – Iepenlaan is één ruimtelijk programma gemaakt. Met de extra gelden uit het Convenant Omgevingskwaliteit is er ruimte voor betere sociaal-culturele voorzieningen, zoals een groter en beter uitgerust nieuw dorpshuis. Het centrum van Zwanenburg gaat in de toekomst echt als dorpshart dienst doen, wat ook de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Bij de plannen worden de bewoners en ondernemers van Zwanenburg nauw betrokken. Het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg staat aan de Dennenlaan. Op de plek waar dorpshuis De Olm stond, is het nieuwe pand van de Lidl. Het nieuwe dorpsplein staat op de plek van de oude Lidl.
Dorpshuis Zwanenburg augustus 2020

Foto: Het dorpshuis in augustus 2020. Bron: Jur Engelchor fotografie

Nieuws