.

Resultaten Digipanel en Jongerenpanel over Omgevingsvisie

Haarlemmermeer maakt een Omgevingsvisie. Daarin staat hoe de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uitziet. Ook staat daarin hoe Haarlemmermeer omgaat met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en klimaatverandering.

Meepraten over de Omgevingsvisie

Inwoners kunnen meepraten over de Omgevingsvise. Dat hebben circa 600 mensen eind 2018 en begin 2019 via de vragenlijst, het jongerenpanel, digipanel of via de link die verspreid is via social media gedaan. Het Jongerenpanel is voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Het Digipanel is voor inwoners van 18 jaar en ouder. Panelleden ontvangen regelmatig per email een vragenlijst en kunnen zo hun ideeën, meningen en ervaringen delen. Hieronder staat een samenvatting van de resultaten

Klimaatverandering 

Bent u in uw tuin al bezig met klimaatverandering?

Weinig verharding door groen en grind
‘Mijn achtertuin bestaat voor 85% uit gras en plantenperken, dus daarmee lever ik mijn bijdrage aan een goede afwatering.’

Regenton
‘Ik heb een regenton voor de planten in de tuin. Dat scheelt enorm veel water.’

Alternatieven

 • Groen dak
 • Waterpartij
 • Drainagesysteem
 • Kleikorrelkuilen onder vlonders
 • Kleipotten in de grond
 • Kunstgras met zand eronder

‘Ik heb potjes van klei gemaakt om in de grond te stoppen, zodat er minder water nodig is voor de planten. Dat idee komt uit Spanje. Ze heten olla’s.’

‘Mijn tuin grenst aan een waterpartij. Overvloedige regen wordt snel afgevoerd, bij langdurige droogte is de waterpartij een goede bron.’

Bezwaren 

 • Financieel
 • Praktisch
 • Rol van gemeente
 • Sceptisch over verandering

‘Veelal leggen mensen nu de tuin compleet vol met stenen. Een half (of niet) verharde tuin zou meer gepromoot moeten worden door de gemeente.’

Energietransitie in huis 

Bent u in en om uw huis al bezig met de energietransitie?

Warmte
‘Ik heb dubbel glas. Muren, vloer en dak geïsoleerd.’ ‘(...) Wij proberen warmte of juist koelte binnen te houden door gebruik te maken van gordijnen en ramen/deuren, zodat de verwarming of airco niet op volle toeren hoeft te draaien.’

Zonnepanelen 
‘Omdat fossiele brandstoffen eindig zijn, zijn we hier al mee bezig, bijvoorbeeld door zonnepanelen.’

Alternatieven
‘Duurzame alternatieven worden besproken.’

‘We moeten overwegen of zonnepanelen plaatsen wel de toekomst is, dit wordt snel achterhaald door nieuwe technieken en oplossingen.’

‘Er wordt zeker gepraat over bijv. elektrisch rijden, maar grotendeels zijn wij als gezin het oneens met elektrisch rijden. Het is te duur om zomaar over te stappen en daarnaast moet je ook nog eens betalen voor een oplaadpaal aangezien wij niet direct aan de weg wonen.’

 • Isolatiekorrels in kruipruimte 
 • Zonneboiler
 • Thuisbatterij 
 • Groene stroom
 • Buurtcentrale voor waterstof
 • (hybride) warmtepomp

Groen voor tegels
' We hebben een voor- en achtertuin met veel groen en weinig bestrating.’

‘Waarom focust u op bewoners? Die gebruiken de minste energie maar betalen het meeste.’ ‘Laten we beginnen bij de grote verbruikers, de transportsector en de agrarische sector.’

Van gas los
‘Kook altijd al elektrisch. Dit is een van de dingen die nu al door iedereen toegepast kan worden.’ ‘Mijn ouders hebben het er wel eens over hoe duur alles wordt omdat we van het gas af moeten.’

‘Ik wil graag isolatie en zonnepanelen, maar heb een meerderheid binnen de VVE nodig’.

Bezwaren 

 • Financieel
 • Praktisch
 • Rol van gemeente
 • Sceptisch over transitie
 • Afhankelijk van collectief 
 • Niet onze verantwoordelijkheid woningbouwvereniging

Energietransitie in de leefomgeving

Wat vindt u van het effect dat de energietransitie op de leefomgeving heeft?

Zonnepanelen op het dak niet in de wei

‘Zonnepanelen mogen van mij op elk dak. Niet op de grond.’ ‘Hoe eerder hoe beter. Alleen zou het jammer zijn als op de weilanden zonnepanelen komen te liggen. Dat zou ik niet willen.’ ‘Bij voorkeur op zee, maar andere plekken zijn ook nodig.’

Windmolens, horizonvervuiling en geluidshinder

‘Windmolens in het landschap zijn zeer uitzichtvervuilend.’

‘Ze maken veel lawaai en vogels vliegen ertegenaan.’

Alternatieven

‘Wellicht kan de gemeente nadenken over alternatieve energiebronnen, zoals warmtenetten of kernenergie.’

‘Prima, minder gebruik van fossiele brandstoffen is zeer gewenst.’

‘Noodzakelijk, maar geen aanwinst voor de schoonheid van het landschap.’

‘Ongewenst, dit heeft een te grote invloed op de leefomgeving.’

 • Kernenergie
 • Warmtenetten
 • Blauwe energie
 • Waterstofcentrale

Bezwaar en efficiëntie 

‘Matig efficiënt voorlopig ivm beschikbaarheid van juiste windsterkte en aanwezigheid zonlicht.’

‘Zolang we stroom niet tegen een redelijke prijs kunnen opslaan zijn windmolens en zonnepanelen waardeloos en eerder slecht dan goed voor het milieu.’

‘Als er maar geen schade wordt aangericht aan bos/natuur.’

‘Er moet goed gekeken worden naar de voor en nadelen. En gezondheidsrisico’s.’

‘Het geheel gaat over meer dan windmolens. Gaat ook over minder consumeren en minder aanbieden van producten die niet goed zijn voor de gezondheid.’

Afhankelijk van locatie 

‘De buitenruimte is ook beperkt. Het gevoel van ruimte om ons heen moet blijven bestaan.’

‘Zelfvoorzienendheid qua eten en energie is wenselijk.’

Gezondheid

Waar denkt u met name aan bij gezondheid in uw leefomgeving?

Lucht
‘Schone lucht is essentieel en door de groei van Schiphol en het verkeer staat dit onder druk.’

‘Gezonde lucht in huis kun je zelf regelen.’

Groen
‘Ontspannen in de natuur is belangrijk en frisse buitenlucht is het beste medicijn tegen spanning’

Gedrag
‘Rust en een schone omgeving zorgt voor minder stress.’

‘Gezonde keuzes, dus meer supermarkten dan snackbars.’

‘Nu komen er talloze auto’s kinderen naar school brengen. Dat moet lopend of met de fiets gaan.’

‘Nachtelijke belichting ontregelt de natuur en biologische klok van bewoners (mens en dier).’

‘Ik zou het fijn vinden als er meer rookvrije plekken zouden zijn.’

Geluid
‘Vliegtuiglawaai is juist stressgevend.’

‘Wonen in Hoofddorp betekent volop verkeerslawaai van Schiphol en snelwegen.’

Bewegen
‘De wilde buitenspeelplaatsen en het skatepark in Floriande zijn een groot succes, kinderen vinden dat veel leuker dan rubbertegels.’

Sociaal duurzame leefomgeving 
‘Mensen zijn sociale dieren en het positieve effect van sociaal contact is keer op keer bewezen.’

‘Een veilige omgeving en alle leeftijden door mekaar, dat iedereen elkaar helpt.’

Prettige woonomgeving 

Wat is voor u van belang voor een prettige woonomgeving?

Veiligheid
'Als je je niet veilig voelt in de eigen omgeving, geniet je daar niet van.’

‘Ik vind het belangrijk dat ik veilig op straat kan lopen en fietsen.’

Voorzieningen
‘Van cultuur genieten en buiten recreëren (park, speeltuin, bos, strandje) zijn belangrijk in de eigen buurt, wanneer je kleine kinderen hebt .Goede scholen en winkels zijn een must.’

‘Heb liever een plek waar jongeren vanaf 17 jaar ongeveer komen en geen speelplein ofzo waar kleintjes komen.’

‘Het is reuze fijn als je gewoon om de hoek boodschappen kunt doen.’

‘Ik gebruik mijn vrije tijd niet vaak buiten de deur.’

‘In Nieuw-Vennep is er geen bioscoop, en soms komt OV even niet uit, dus dan gaan we gewoon bij iemand thuis film kijken.’

‘Het gemak van even naar de winkel of naar het buurthuis en scholen dichtbij verhoogt het levensgemak.’

Samenleven
‘Een woonplek is voor mij pas echt prettig als je met elkaar je woonomgeving vormt. Dus ook prettig wonen voor mensen met een beperking, jongeren, ouderen, gezinnen.’

Groen - open landschap
‘Groene omgeving is een basis voor gezondheid en geluk.’ ‘De vrije ruimte om je heen geeft mij vrijheid.’

Mobiliteit
Als ik op de fiets of lopend de dagelijkse boodschappen, sporten en sociale contacten kan onderhouden, dan vind ik het prettig wonen.’

‘De bereikbaarheid bij sommige woonplaatsen is nogal slecht en richt zich voornamelijk op Hoofddorp en de omliggende NS stations.’

‘Vooral openbaar vervoer moet goed geregeld zijn/blijven, ook bijv. bussen naar plekken die iets minder druk gebruikt worden.’

Belangrijke onderwerpen

Met welke onderwerpen zou de gemeente aan de slag moeten?

Veiligheid
'Fietspaden veilig maken. Er zijn veel te veel ongelukken in Hoofddorp met fietsers.’

‘Er zijn veel fietspaden die ’s avonds niet heel goed verlicht zijn. Dit kan verbeterd worden waardoor meer mensen de fiets ook ‘s avonds pakken.’

‘Veiligheid door meer blauw op straat.’

 • Verkeersveiligheid
 • Openbare orde en veiligheid

Gezondheid
‘Voldoende ruimte voor groen houden in de stedelijke omgeving, zodat er een gezond klimaat en bewegingsruimte is.’

‘Verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee, zodat we hier eindelijk eens rustig kunnen leven zonder al dat lawaai.’

 • Groen en bewegen
 • Lucht en geluid
 • Sociaal welzijn

Woningbouw
‘Hoofddorp wordt steeds meer een stad. Uiteraard heeft dit voordelen, maar ook nadelen. Alles dicht in de buurt en op fietsafstand dat zijn voordelen. Nadelen zijn dat het steeds drukker wordt, dus meer druk op het milieu. Zeker de vraag of ik hier oud wil worden stel ik mij steeds vaker. Maar wat als de ouderen wegtrekken en de huizen te duur zijn voor de jongeren?’

‘Betaalbare woningen voor starters.’

Duurzaamheid
‘Zorg dat de energietransitie niet alleen voor huiseigenaren bereikbaar is, maar juist ook voor minder kapitaalkrachtige inwoners.’

Mobiliteit
‘Verbeteren en waarnodig uitbreiden van fietspaden, mede door het snel uitbreidende (elektrisch) fietsverkeer.’

‘Openbaar vervoer in buitenwijken. Als de bus eens in het half uur rijdt, neemt men toch de auto.’ 

'Verbetering van de verkeersdrukte. Regelmatig zijn er files op de binnenwegen. De doorstroming zou daar veel beter moeten.’

‘Weg met de fossiele brandstoffen door minder parkeergelegenheid voor auto’s en bromfietsen (geel en blauw).’

‘Er worden steeds minder parkeerplekken gebouwd bij nieuwe woningen, terwijl de situatie is dat woningen vaak door tweeverdiener bewoond worden die beiden een auto hebben.’

‘(...) Ook elektrisch rijden en het verbeteren van de fietsparkeermogelijkheden is erg belangrijk. Doordat er nu niet goed of veilig te parkeren is op Hoofddorp station wil ik er minder graag mijn fiets neerzetten.’

‘Slecht OV is een serieuze reden om te verhuizen.’

Rol van inwoners
‘Met meer activiteiten in het dorp, wordt het wel leuker.’

‘Wij hebben bewust voor deze buurt gekozen i.v.m. de faciliteiten voor de kinderen. Bereikbaarheid. Makkelijk naar snelweg i.v.m. het werk.’

‘(...) Ook zou een ieder die het kan, eens per dag een beetje zwerfvuil op kunnen rapen.’

‘Ik probeer een duurzaam, milieubewust leven te leiden op alle fronten.’

Rol van gemeente
‘Neem participatie serieus.’

‘Luister naar burgers en leg niet alles naast je neer.’

Ideeën voor leefomgeving 

Welke ideeën heeft u voor de leefomgeving?

Veiligheid
‘Kijken of er community per wijk/deelwijk kan worden georganiseerd die kan helpen de veiligheid te verbeteren door bijvoorbeeld elkaar beter te leren kennen.’

‘Fietsen stimuleren door veilige fietspaden en veilige kruispunten.’

‘Een zichtbare of app-bare wijkagent en meer camera’s op straat.’

 • Verkeersveiligheid
 • Openbare orde en veiligheid

Gezondheid
'Dat het zo rustig en ruimtelijk mag blijven.’

‘Een soort buitensportpark met toestellen waar je gratis kan sporten.’

‘Meer bomen. De gemeente heeft de laatste tijd veel gekapt in de wijk, maar er komt geen boom voor terug.’

‘Speeltuinen herinrichten op de leeftijd van kinderen. In Getsewoud wonen inmiddels voornamelijk jongeren, maar de speeltuintjes zijn nog ingericht voor kleine kinderen.’

‘Hoe dan ook tot afspraken komen met de luchthaven, over de hinder voor bewoners onder de startbanen.’

‘Rookvrij maken van openbare plekken die deels buiten zijn (zoals het station).’

 • Groen en bewegen
 • Lucht en geluid
 • Sociaal welzijn

Duurzaamheid
‘Mensen verplichten om de tegels uit hun tuin te halen.’

'Er moeten plannen komen om voor complete wijken de energietransitie mogelijk te maken.’

‘Hoe maken we het de mensen makkelijker? (...) En wat voor zin heeft het als landen als China enorm blijven vervuilen?'

Woningbouw
‘Bouw meer starterswoningen, zodat onze kinderen niet de gemeente uitgejaagd worden.’

‘Meer woonmogelijkheden voor de jeugd verdeeld over alle wijken. Oud en jong wonen naast elkaar. Uiteraard alles met de juiste voorzieningen in de buurt, zoals supermarkt en sportvoorzieningen.’

‘Ik ben continue op zoek naar duurzamere oplossingen en tegelijkertijd ben ik ook op zoek naar een manier om hier op mezelf te kunnen gaan wonen. Dit laatste is niet erg makkelijk, de huizen zijn op dit moment onbetaalbaar.’

Mobiliteit
‘Vooral onderhoud van fietspaden. Men scoort in politiek met meer fietspaden, maar vergeet de kwaliteit van bestaande paden.’

‘Beter busvervoer vanuit mijn woonplaats naar andere plaatsen in de polder.’

‘Verbeteren doorstroming binnen en buiten de bebouwde kom door beter afgestelde verkeerslichten of een ongelijkvloerse kruising.’

‘Weg met de fossiele brandstoffen door minder parkeergelegenheid voor auto’s en bromfietsen (geel en blauw).’

‘Zwaar verkeer weren van de Ringdijk in het algemeen. Ter bevordering van de veiligheid en luchtkwaliteit, belasting van de dijk en vermindering van verkeer. ’