.

Nieuwsoverzicht

Verkeersstructuurplan

Prettig bewegen in Haarlemmermeer

De gemeente ontwikkelt plannen om het centrum van Nieuw-Vennep en Hoofddorp de komende jaren bereikbaar en leefbaar te houden. Beide plaatsen moeten nóg aantrekkelijker worden om te verblijven.
16 september 2022
Luchtfoto van het centrumgebied van Hoofddorp

18 miljoen subsidie voor centrumgebied Hoofddorp

Haarlemmermeer krijgt onder voorwaarden van medefinanciering achttien miljoen euro van het Rijk om aanpassingen te doen aan de infrastructuur in het centrum van Hoofddorp.
29 juni 2022
Jongeren die buiten aan het fitnessen zijn

Samen maken we Haarlemmermeer

Hoe ziet Haarlemmermeer er in de toekomst uit? Dat staat in een aantal visies die de gemeente de afgelopen tijd heeft gemaakt. In de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 komen de thema’s uit al die visies samen. De Omgevingsvisie is nu af en vastgesteld door de gemeenteraad.
16 maart 2022
wethouder Jurgen Nobel op een kraan

Voor bouwen van huizen moet je alle stakeholders aan tafel hebben

Hoe kunnen we snel veel (betaalbare) woningen bijbouwen in Haarlemmermeer? Op woensdag 26 januari was er een digitale bijeenkomst voor ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties. Hoe ziet Haarlemmermeer van morgen eruit? Wat moet de gemeentelijke organisatie hiervoor doen?
27 januari 2022
Een infographic met drie plaatjes over de omgevingsvisie

Bouwen aan het Haarlemmermeer van morgen

Met het gereedkomen van de verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid heeft de gemeente een stevige basis gelegd voor het Haarlemmermeer van morgen. De onderliggende boodschap: Haarlemmermeer moet koesteren wat het heeft en slim bouwen aan de toekomst.
26 januari 2022
Een infographic met drie plaatjes over de omgevingsvisie

35 reacties Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040

Dorpsraden, gemeentes uit de regio, ontwikkelaars van woningbouwprojecten, bewoners, Schiphol, de fietsersbond en anderen hebben een reactie gegeven op de omgevingsvisie van Haarlemmermeer. In totaal heeft de gemeente 35 van deze zienswijzen ontvangen.
16 december 2021
Drie jonge mannen zijn buiten aan het sporten. Ze doen push-ups

Denken over de toekomst is keuzes maken

Nog tot 25 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvisie ligt de visie ter inzage. InforMeer publiceerde al een aantal artikelen over deze toekomstvisie om kort te vertellen waar die over gaat. In dit artikel gaat het over de keuzes die de gemeente moet maken.
18 oktober 2021
Een van de kaarten van de leefomgevingsfoto. Hierop zijn de grenzen van het LIB te zien. Daarbinnen gelden beperkingen voor het gebruik van de ruimte in verband met de luchthaven.

OER brengt de leefomgeving in kaart

Na de zomer van 2021 ligt behalve de ontwerp-omgevingsvisie ook het ontwerp-OER ter inzage. Die twee stukken hebben namelijk alles met elkaar te maken.
9 juni 2021
omgevingsgesprek Burgerveen

Haarlemmermeer: groen en open én meer stedelijk

Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond, goed en veilig wonen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Over die vragen én veel meer gaat de omgevingsvisie. Die is nu voor 70 procent af.
28 januari 2020
Jongerengemeenteraad debatteert over de omgevingsvisie

Volop inspiratie voor omgevingsvisie

‘Wil ik mijn hele leven in Haarlemmermeer wonen?’, ‘Mogen de akkers worden bebouwd met nieuwe woonwijken?’ en ‘Wat is nou echt belangrijk voor de toekomst van deze gemeente?’ Over die vragen ging het in de jongerengemeenteraad op een woensdag in juli. Dat is inbreng voor de omgevingsvisie.
19 juli 2019