.

Fietsplan Haarlemmermeer

De duurzame en bereikbare toekomst die gemeente Haarlemmermeer voor ogen heeft, kan niet zonder de fiets. Daarom werkt de gemeente aan een fietsplan. In dat fietsplan staat welke verbeteringen en voorzieningen in het fietsnetwerk van Haarlemmermeer komen. Het uitgangspunt is dat u zich veilig, comfortabel en snel met de fiets kunt blijven verplaatsen.  

Reageren op het concept-fietsplan 

Vanaf maandag 6 februari tot maandag 27 maart 2023 kunt u reageren op het . Vanwege de voorjaarsvakantie is de reactietermijn met een week verlengd. Reageren op het fietsplan kan door uw reactie te sturen naar het e-mailadres: fietsplan@haarlemmermeer.nl 
 
Tieners op een fiets

 Fietspad richting Hoofddorp. Foto: Margo Oosterveen
 

Prettig bewegen met de fiets  

De gemeente wil dat u in de toekomst prettig kunt blijven bewegen. Met het fietsplan wil de gemeente uw keuzemogelijkheid voor de verschillende manieren van bewegen vergroten en het gebruik van de fiets stimuleren. Prettig bewegen pakt de gemeente op in de volgorde: lopen, fietsen, het openbaar vervoer, de auto en of andere vervoermiddelen. Het zogenaamde STOMP- principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (onder andere deelvervoer) en Particuliere auto.  

Bekijk op de digitale fietskaarten alle fietspaden en doorfietsroutes in gemeente Haarlemmermeer. Let op! De mogelijke aanpassingen die in het concept-fietsplan staan omschreven zijn op deze kaarten nog niet te zien.  

Fietsgeluk staat voorop 

Het concept-fietsplan is opgesteld aan de hand van de piramide voor fietsgeluk. Die piramide is weer gebaseerd op de piramide van Maslov. Een theorie die de behoeften van de mens in kaart brengt, in de vorm van een piramide van laag naar hoog. Het concept-fietsplan bevat daarom naast voorstellen voor de aanleg van nieuwe of bredere fietspaden (veiligheid) ook voorstellen voor de uitbreiding van parkeervoorzieningen bij R-nethaltes (gemak). En voor het vervangen van de open verharding van een fietspad door asfalt (comfort). Veiligheid, gemak en comfort zijn onderdelen van de piramide en zorgen volgens de theorie voor fietsgeluk. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan het fietsplan.  

Het fietsplan is onderdeel van 

Het concept-fietsplan borduurt voort op de Mobiliteitsvisie en de Netwerkstudie

Omdat Haarlemmermeer onderdeel is van de Vervoerregio Amsterdam zijn ook de beleidsstukken die daar vastgesteld worden van belang voor ons beleid. En dit alles past weer binnen het provinciale en landelijke beleid, namelijk de Green Deal Fiets.

Het concept-fietsplan is ook afgestemd op de concept Verkeersstructuurplannen Nieuw-Vennep en Hoofddorp en de visie voor Stadscentrum Hoofddorp. Zowel de Verkeersstructuurplannen als de visie voor Stadscentrum Hoofddorp zijn nog niet vastgesteld. Mochten deze plannen nog worden aangepast dan heeft dat consequenties voor het fietsplan. Het concept fietsplan wordt dan na de inspraak mogelijk nog aangepast. Wanneer dat het geval is treft u op deze site het geactualiseerde Fietsplan Haarlemmermeer aan.