.

Informatiebijeenkomsten

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de informatiebijeenkomsten rondom de ontwikkelingen op De Liede. 

Informatiebijeenkomst 10 juli 2019

Op woensdagavond 10 juli organiseerde de gemeente Haarlemmermeer een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen op De Liede. Het stedenbouwkundig plan is op 11 juli vastgesteld in de raad. In dit plan staat de uitwerking van het bedrijventerrein op het gebied van bijvoorbeeld water, groen, wegen en bedrijfskavels. 

  
Informatiebijeenkomst De Liede 10 juli

 

Informatiebijeenkomst 10 november 2022

Op donderdag 10 november is er een inloopavond over de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Liede Zuid, de punt ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein in de kom van de A9 en N205. De ontwikkelaar heeft plannen om deze te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Het concept-stedenbouwkundig plan, inclusief het beeldkwaliteitsplan en het concept-bouwplan worden tijdens de inloopavond gepresenteerd. De avond vindt plaats van 18.00 tot 19.30 uur in het Van der Valk Hotel aan de Toekanweg 2 in Haarlem. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen aan het aanwezige team van de ontwikkelaar, de architect, de aannemer en de gemeente. Het stedenbouwkundig plan, inclusief het beeldkwaliteitsplan, wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.