.

Nevenfuncties wethouder Marja Ruigrok

Verkeer & Vervoer, Economische zaken en Cultuur
Nevenfuncties verbonden aan het ambt

Overleg/organisatie 

Qualitate qua (in hoedanigheid van) 

Publiek/privaat

Frequentie per jaar 

Vervoerregio Amsterdam Lid dagelijks bestuur Publiek 6x
Vervoerregio Amsterdam Portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer          Publiek 5x

Nederland Distributieland

Lid Regional Government

Publiek -

Programmaraad Samen werken aan bereikbaarheid

Lid (Samen met Jurgen Nobel)

Publiek 2x

Amstelland Meerlanden

Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer       

Publiek 2x

Metropoolregio Amsterdam

Lid Platform Economie   

Publiek 4x

Metropoolregio Amsterdam

Lid portefeuille overleg Duurzaamheid

Publiek 1x

Metropoolregio Amsterdam

Lid Platform Mobiliteit

Publiek 4x

Metropoolregio Amsterdam

Agendacommissie   Publiek 4x

Metropoolregio Amsterdam

Regiegroep MRA             

Publiek 2x

Amsterdam Economic Board

Lid Algemeen Bestuur

Publiek 4x

Amsterdam Economic Board

Lid van de kerngroep cluster logistiek    

Publiek 2x
Vereniging Amsterdam Airport Area  (AAA) Lid Bestuur Publiek 6x
Amsterdam in Business  Lid Bestuur Publiek 4x 
Amsterdam Logistics Board Lid namens Vervoerregio Amsterdam Publiek -

Greenport Aalsmeer

Bestuurslid Stuurgroep  

(samen met Mariette Sedee)

Publiek 5x