.

Nevenfuncties wethouder Mariëtte Sedee

Grootschalig groen, recreatie en volksgezondheid

Nevenfuncties aan het ambt verbonden 

Qualitate qua (in de hoedanigheid van)

Publiek/ Privaat

Frequentie per jaar

Recreatieschap Spaarnwoude Lid Algemeen Bestuur Publiek 4x
Gebiedscommissie Kennemerland Lid  Publiek 4x
Bestuurlijk overleg Samenwerking Waterketen Lid  Publiek 1x
Veiligheidsregio Kennemerland  Lid bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg   Publiek  6x 

Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt

Organisatie 

Rol 

Betaald Ja/Nee 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen Lid  Ja 
MOOI Noord-Holland  Lid  Nee