.

Nevenfuncties burgemeester Marianne Schuurmans

Openbare orde, veiligheid en handhaving

Nevenfuncties verbonden aan het ambt

Organisatie / overleg 

Qualitate qua (in de hoedanigheid van) 

Publiek/Privaat 

Frequentie per jaar

Amstelland-Meerlandenoverleg

Lid regiegroep (DB)

Publiek

10x

Amstelland-Meerlandenoverleg

Lid plenair overleg (alle collegeleden Haarlemmermeer) 

Publiek

2x

Veiligheidsregio Kennemerland

Voorzitter Algemeen Bestuur 

Publiek 

6x

Veiligheidsregio Kennemerland

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Publiek

8x

Veiligheidsregio Kennemerland

Lid bestuurscommissie 

Openbare Veiligheid

Publiek

5x

Kernencontact dorps- en wijkraden (met wethouder Steffens) 

Voorzitter

Publiek

5x

Platform Beveiliging en

Publieke Veiligheid Schiphol

Lid

Publiek

2 á 4x

Bestuurlijk Overleg Veiligheid Schiphol (BOVS)

Wisselend voorzitterschap

Publiek

4x

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Met wethouder van der Meij)  

Voorzitter algemeen bestuur (AB), lid

Publiek

4x

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Voorzitter dagelijks bestuur (DB)

Publiek

8x

Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP)

Deelnemer

Publiek

2x

V10 (Voorzitters driehoeken eenheid Noord-Holland)

Deelnemer

Publiek

6x

Stuurgroep RIEC Noord-Holland (ondermijning)

Deelnemer

Publiek 

4x

Stuurgroep CTER (Contra terrorisme, Extremisme en Radicalisering)    Lid  Publiek  4x 
Stuurgroep Crisisbestrijdingsplan Schiphol Voorzitter  Publiek 4x
Nederlands Genootschap van Burgemeesters  Secretaris, vicevoorzitter  Publiek  6x 
Haarlemmermeers mannenkoor Zang en Vriendschap Beschermvrouwe Publiek N.v.t. 
VOC Shantykoor Vijfhuizen Beschermvrouwe Publiek N.v.t. 
Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis Lid  Publiek  N.v.t. 
Veiligheidsberaad (en ook regionaal beraad)  Lid  Publiek  40x 
Lokale driehoek  Lid  Publiek  40x 
Schiphol driehoek ondermijning   Lid  Publiek  40x 
Vierhoek (ketenoverleg aanpak personen met verward gedrag) - samen met wethouder van der Meij  Lid  Publiek  2x
Algemeen bestuur MRA  Lid (alle collegeleden) Publiek  6x

Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt

Organisatie 

Rol

Betaald Nee/Ja 

Raad van Toezicht Stichting Nederlandse

Lokale Publieke
Omroepen (NLPO)

Lid  Ja 
Raad van Toezicht ReumaNederland Voorzitter Nee
Permanente Scoutingscommissie VVD Lid  Nee