Bodem kan de energie leveren voor Lincolnpark - 08-11-2022

bodemenergie

Beeld van een bodemenergiesysteem (bron: VHGM).

Bodemenergie is een haalbare mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de haalbaarheid van bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.

Lees het hele bericht.