.

Vragen online bijeenkomst Groene Kralen

Het afgelopen jaar maakten we de plannen voor Badhoevedorp Centrum en het Lint weer een stuk verder af. Zowel in als aan het Lint komen ‘Groene Kralen’. Op woensdag 9 februari was op de Facebookpagina van Badhoevedorp in Ontwikkeling een online bijeenkomst over de 2 Groene Kralen in het Centrum. Alle vragen die we kregen staan met de antwoorden op deze pagina.

Algemeen 

 

Vraag 

Antwoord

Je mag meepraten maar alleen per chat? Hoe kom je dan aan een beetje gedachtewisseling cq discussie? 

We organiseerden liever een bijeenkomst in bijvoorbeeld het dorpshuis. Dan spreken we elkaar directer. Door de coronamaatregelen kon dat helaas niet. We kozen voor een onlinebijeenkomst om zo goed mogelijk onze ideeën te laten zien en uw ideeën voor de Groene Kralen te horen. Dat deden we inderdaad via de chat. Het was even niet anders.  

Komt het overleg met de jeugd ook nog? Dat is een krappe 2 maanden geleden toegezegd nl. 

Het erbij halen van de jeugd is moeilijk. Ze zijn lastig te bereiken en het is moeilijk ze te overtuigen om mee te doen. We probeerden op verschillende manieren de oudere jeugd aan te laten sluiten. Dat is behalve enkele deelnemers in de onlinebijeenkomst niet gelukt. Vooraf vroegen we aan enkele jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar wat ze willen. Ze hebben vooral een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) nodig. Deze plek ligt dicht in de buurt van woningen en is daarom niet geschikt. Een deel van de jongeren heeft ook een gebiedsverbod voor dit deel van Badhoevedorp Centrum.  

Veiligheid voor de mensen die gebruik maken van het Lint. 

Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. Het Lint is bedoeld als recreatieve langzaam verkeerroute die woonbuurten en groene plekken in het dorp met elkaar verbindt. De route is voor voetgangers, lokaal fietsverkeer, skaten, joggen en ander recreatief gebruik. De keuze voor ‘shared space’ maakten we jaren geleden al. Ook de keuze om het gehele Lint op dezelfde manier aan te leggen. Dus met dezelfde vormgeving, groensoorten, materialen en kleuren. Dat zorgt voor duidelijkheid, rust en een herkenbaar gezicht voor het Lint. Gemengd gebruik van dezelfde verhardingsstrook werkt elders ook naar tevredenheid van de gebruikers, zoals in het Haarlemmermeerse Bos en bij de Toolenburger Plas. De gemeente gaat ervan uit dat als gezamenlijk gebruik op andere plekken in Nederland goed gaat dat dat in Badhoevedorp ook zo zal zijn. 

 

Er komt ‘shared space’ omdat dit past bij de parkachtige inrichting en er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor 2 gescheiden stroken voor fietsers en voetgangers. Daarbij komt dat doorgaand regionaal fietsverkeer via andere routes gaat, zoals de regionale doorfietsroute langs Schipholweg, de Ringdijk en andere oost-westroutes als de Keizersweg en Anemoonpad. De langzaam verkeersverbinding in het Lint wordt officieel: 'voetpad - fietsen toegestaan'. Dit betekent dat scooters hier niet mogen rijden. 

Waarom geen groen asfalt? 

Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. Voor het Lint besloten we in het verleden om het pad van het hele Lint van dezelfde grijze kleur asfalt te maken. Zodat het Lint straks één herkenbare route voor langzaam verkeer is. 

Grijs asfalt nodigt uit tot hard rijden. 

Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. De kleur asfalt heeft weinig invloed op de snelheid van de gebruikers. 

Rood asfalt voor fietspaden kan wel. Dus waarom geen groen asfalt voor het groen lint. 

 

Wie bepaalt waarover de inspraak gaat? 

Groen asfalt vonden we niet passen bij het Lint. Zoals hierboven staat, besloten we in het verleden voor het Lint om het pad van het hele Lint van dezelfde grijze kleur asfalt te maken. Zodat het Lint straks één herkenbare route voor langzaam verkeer is. Tijdens deze avond bespraken we alleen de Groene Kralen en niet het Lint. Over het Lint heeft in 2008 en 2013 overleg plaatsgevonden.  
 
De gemeente bepaalt waarover de inspraak gaat. We nemen daarbij de resultaten van eerdere inspraak mee. 

Voor fietsers, snel, elektrische, boodschappers, wielrenners. Ook voor scooters, rollators, invalidewagens, enz. Allemaal op die 4 meter? 

Het Lint is bedoeld als recreatieve langzaam verkeerroute die woonbuurten en groene plekken in het dorp met elkaar verbindt. De route is voor voetgangers, lokaal fietsverkeer, skaten, joggen en ander recreatief gebruik. De keuze voor ‘shared space’ maakten we jaren geleden al. Ook de keuze om het gehele Lint op dezelfde manier aan te leggen. Dus met dezelfde vormgeving, groensoorten, materialen en kleuren. Dat zorgt voor duidelijkheid, rust en een herkenbaar gezicht voor het Lint. Gemengd gebruik van dezelfde verhardingsstrook werkt elders ook naar tevredenheid van de gebruikers, zoals in het Haarlemmermeerse Bos en bij de Toolenburger Plas. De gemeente gaat ervan uit dat als gezamenlijk gebruik op andere plekken in Nederland goed gaat dat dat in Badhoevedorp ook zo zal zijn. Er komt ‘shared space’ omdat dit past bij de parkachtige inrichting en er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor 2 gescheiden stroken voor fietsers en voetgangers. Daarbij komt dat doorgaand regionaal fietsverkeer via andere routes gaat, zoals de regionale doorfietsroute langs Schipholweg, de Ringdijk en andere oost-westroutes als de Keizersweg en Anemoonpad. De langzaam verkeersverbinding in het Lint wordt officieel: 'voetpad - fietsen toegestaan'. Dit betekent dat scooters hier bijvoorbeeld niet mogen rijden. 

Hoe gaan jullie handhaven? 

Toezicht en handhaving gebeurt op dezelfde manier als nu. 

Gezien overlast jeugd zijn speelvoorzieningen >12 jaar heel belangrijk. 

Daar zijn we het mee eens. Als de jeugd goede, geschikte speelvoorzieningen heeft dan hebben ze daar plezier van. En hoeven ze zich niet te vervelen en op zoek te gaan naar ‘rottigheid’. Waar andere dorpsbewoners natuurlijk niet op zitten te wachten. 

Kunnen de mensen die in die omgeving van de 2 kralen wonen, werken, enzovoort. meepraten over de inrichting? 

De bijeenkomst van 9 februari 2022 is ook bedoeld om direct omwonenden te laten meedenken en meepraten over de inrichting van deze Groene Kralen. 

Ik zie op tekeningen/afbeeldingen de ene keer 'De kromme sloot' aanwezig, op andere niet. Wat wordt het? 

In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Badhoevedorp Centrum uit 2018 is de sloot in Centrum West een rechte sloot met een haakse bocht. Bij het uitwerken van het DSO Badhoevedorp Centrum Oost en West verbreedden we de sloot van 4 naar 7 meter. En de vorm werd minder recht en kreeg een kromme bocht. Daardoor ontstond er in de hoek van de Kamerlingh Onneslaan en het Lint plek voor een Groene Kraal.  

Wordt het lint verbreed naar 7 meter of de Kromme Tocht (het water)? 

De sloot in Centrum West werd breder: 7 meter in plaats van 4 meter. 

 

Graag zou ik naar aanleiding van de groene kralenparticipatie en het lint mijn voorkeur willen doorgeven. 
Is het mogelijk om de volgende onderdelen op te nemen in de plannen; 

 • Dennen en Sparren opnemen in de beplanting 
 • Dit geeft zomer-en winter een fraai beeld en geeft ruimte aan nieuwe soorten zodat de biodiversiteit wordt vergroot. 
 • Natuur, spelen en sporten zo inrichten dat zowel kinderen als volwassen er gebruik van kunnen maken. 
 • Heel fijn dat er afstand markeringen komen op het lint. Een terecht vraag die speelt in het dorp, waarom wordt het asfalt niet groen in plaats van grijs. In het kader van hittestress, snelheid, vriendelijkheid en beleving geeft deze kleur zoveel meer voordelen. Het onderhoud hiervan is niet duurder dan grijs. 
 • Kan het lint worden aangesloten op het doorgaande wandelpad zuid van de Schipholweg? 
 • Dit zodat een leuke wandel of hardlooproute ontstaat. 
 • Is het mogelijk om langs deze route/lint hier en daar een sporttoestel te plaatsen? Dit werkt op diverse plekken in Amsterdam erg goed. 
 • Wintergroen: We bekijken of wintergroene bomen en planten passen bij het dorpscentrum van Badhoevedorp. Dennen en sparren passen niet bij de sfeer en kwaliteit van het Lint zoals we dat al maakten in bijvoorbeeld het park en de Groene Singel. Daarnaast zijn dennen en sparren geen soorten die van nature voorkomen op kleigronden en in polders. Dit zijn soorten die in Nederland vooral voorkomen op schrale zandgronden (bijvoorbeeld de Veluwe). Het kost daarom veel extra verzorging/onderhoud om deze soorten hier goed te laten groeien. Ook mogen we dennen en sparren volgens de beleidsregels van de gemeente Haarlemmermeer niet plaatsen.  
 • Natuur, spelen en sporten komen in het ontwerp. 
 • Kleur asfalt: Het Lint en het pad ervan hoort niet bij de Groene Kralen. Voor het Lint besloten we in het verleden om het pad van het hele Lint van dezelfde grijze kleur asfalt te maken. Zodat het Lint straks één herkenbare route voor langzaam verkeer is. 
 • De aansluiting op het doorgaande wandelpad zuid van de Schipholweg ligt buiten de scope van de participatiebijeenkomst over de Groene Kralen. 
 • Langs het Lint worden op diverse locaties sporttoestellen geplaatst. Projectontwikkelaar Intospace gaat dat doen langs het Lint in deelgebied Lijndenhof. De wens voor sporttoestellen in de Groene Kralen in Centrum West en Centrum Oost wordt meegenomen in de uitwerking van deze Groene Kralen.  

 

 • Wat mij opviel is dat er genoemd werd dat er vanwege het speelbeleid/jeugdbeleid van de Gemeente Haarlemmermeer een speelplek voor de jeugd vanaf 12 jaar gerealiseerd moet worden, i.v.m. de verplichte afstand tot dit soort voorzieningen. Er is echter op 300 meter afstand van de geplande Groene Kraal West al een voetbalveldje, namelijk bij de kruising van de Kamerlingh Onneslaan met de Einsteinlaan. De afstandsnorm lijkt dus niet aan de orde. Daarnaast lees ik in het Masterplan Badhoevedorp dat er ook een jeugdvoorziening in het dorpshuis is/komt. Dit is ook op zeer korte afstand. 
 • Beide Groene Kralen komen dicht op de bebouwing. Mijn ervaring met dit soort plekken is dat het hangjeugd en daarbij vaak overlast aantrekt. Ook veroorzaakt m.n. een pannakooi geluidsoverlast door het schoppen van de bal tegen het hek. Tijdens het koopproces van mijn nieuwe woning is nooit gesproken over een speelplek direct aan de overzijde, alleen over 'groen'. Het heeft dus ook mijn sterke voorkeur om geen speelplek te realiseren in de Groene Kraal West, maar juist zoveel mogelijk groen, of bv een vijver oid (ook goed voor de biodiversiteit). 
 • Als er wel een speelplek gerealiseerd in de Groen Kraal West wordt gaat mijn voorkeur uit naar het concept 'freerun', vooral ook omdat een voetbalveldje dus al in de directe omgeving te vinden is, en omdat een freerun plek waarschijnlijk door een breder publiek gebruikt zal worden. Ik zou graag een ontwerp zien waarbij het speelelement zo weinig mogelijk opvalt in de groene omgeving, dus bv. met gebruik van natuurlijke materialen en met veel groen rondom. Een basketbalveldje bijvoorbeeld ziet er niet heel mooi uit als uitzicht vanuit mijn woning. 
 • Voor de Groene Kraal Oost gaat mijn voorkeur uit naar het concept 'natuurlijk spelen'. Dit lijkt het meest op te gaan in de omgeving, en is het minst uitnodigend voor hangjeugd. 
 • Op de tekeningen zie ik een dubbele rij bomen aan de Kamerlingh Onneslaan ter plaats van het Groene Lint. Is dit alleen een impressie, of komen deze bomen er inderdaad? Dit zou namelijk erg helpen om de speelplek vanuit de appartementen aan de Kamerlingh Onneslaan minder zichtbaar (en hoorbaar) te laten zijn. 
 • Belangrijkste reden voor een speelvoorziening voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar is het compenseren van het bestaande basketbalveld aan de Zeemanlaan binnen het plangebied Centrum West. 
 • Op beide Groene Kralen komen speeltoestellen. Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen.  
 • Op de Groene Kraal in Centrum West komen speeltoestellen voor de oudere jeugd (>12 jaar). Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen. Die liggen binnen 50 meter van de kraal. Of een bepaalde inrichting leidt tot overlast kunnen we vooraf niet voorspellen. Het belangrijkste is om een speelplek te maken die de jeugd ook echt gebruikt. Als de jeugd goede, geschikte speelvoorzieningen heeft dan hebben ze daar plezier van. En hoeven ze zich niet te vervelen en op zoek te gaan naar ‘rottigheid’. Waar andere dorpsbewoners natuurlijk niet op zitten te wachten. 
 • Tijdens de informatiebijeenkomst kozen de meeste mensen voor het freerun idee. Bij het maken van het ontwerp voor deze Groene Kraal kijken we of dit idee past. 
 • Veel mensen lijkt natuurlijk spelen een goed idee voor de kraal in Centrum Oost.  Bij het maken van het ontwerp voor deze Groene Kraal kijken we of dit idee past. 
 • De dubbele rij bomen komt langs de Kamerlingh Onneslaan. 

Ik heb de bijeenkomst over de kralen net alsnog bekeken. Mooie presentatie. Jammer dat de 3 watercipressen niet opgenomen waren in de voorbeelden van de inrichting van kraal west. Dat had een beter beeld gegeven. 
Een skatebaan vind ik een zeer slecht idee, omdat dit waarschijnlijk overlast gaat geven voor de bewoners in de buurt. Het idee van de blokken vind ik juist heel goed. Zelf dacht ik nog aan openbare schaaktafels, zoals in Utrecht en elders is gerealiseerd.  
Een vijver in het dorpshart is een top idee. Zeker als deze vijver ook nog een hoge speelwaarde heeft voor kinderen. 

 

 • De watercipressen worden ingepast bij de uitwerking van het ontwerp openbare ruimte. 
 • Centrum Oost: Een skatebaan kan niet omdat er niet genoeg ruimte is én de plek te dicht bij woningen ligt. In Centrum West komt een speelplek voor de oudere jeugd. We bekijken of het idee van schaaktafels past in het ontwerp. Overigens is er al een openbaar schaakspel in het voorzieningengebied. 
 • Voor een vijver is geen plek. De ruimte is nodig voor andere zaken zoals planten en spelen.  

Sport en bewegen 

 

Vraag  Antwoord
 
Een metalen toestel waarop je kunt sporten.

Bedankt voor uw idee. We schrijven dit op als een speeltoestel waarop je kunt sporten of bootcampen.    

Pannaveld samen met een basketbalveld. Tafel tennis. Eigenlijk wat er nu al staat. 

In de Groene Kraal Centrum Oost mag hetzelfde aan spelen terugkomen als dat er nu is op de plek aan de Zeemanlaan. Maar dit hoeft niet. Bij de bijeenkomst wilden we vooral horen welke speelplekken goed gebruikt gaan worden.  

Bomen, groen met beweegtoestellen 

Dit komt terug in het ontwerp. 

Spelen 

 

Vraag  Antwoord

Leuk kinderspeelparkje met klimrekken en zo. 

Dit is een idee voor de Groene Kraal in Centrum Oost. 

En een kleine plunge pool voor kleuters in een organische vorm. 

Dit kan niet, dit heeft te maken met veiligheid, onderhoud en het beschikbare geld.  

 

Goedendag, Bestaande speelvoorziening basketbalveld wordt bijna niet gebruikt voor basketbal! Is naar mijn idee weinig animo voor. Zie daar nooit kinderen van 12+. 

Deze opmerking namen we mee met de peiling voor Centrum West. Het basketbalveld kreeg helaas maar 13% van de stemmen.  

 

Participatie 

 

Vraag  Antwoord

Alleen over dat kleine stukje mag er gedacht wordt, wat daar komt de rest wordt is al geregeld door de vriendjes van Gemeente Haarlemmermeer. Vriendjes politiek clubje. 

Tijdens deze bijeenkomst kon u over de Groene Kralen meedenken dat klopt. In het verleden vond over de grote lijnen al vaak participatie plaats. Zoals bij het opstellen van het Masterplan Badhoevedorp van 2008 en het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum van 2018. 

Honden 

 

Vraag  Antwoord
 • Omheind hondenspeelveld 

 • Een hondenspeeltuin, sluit mooi aan op de wandelroute en het losloopterrein verderop. Badhoevedorp heeft heel veel vierpotige bewoners. Ook leuk om naar te kijken voor de mensen vanuit de flats of de ijssalon. 

De gemeente Haarlemmermeer kent geen speciale hondenspeelplaatsen. Wel zijn er losloopgebieden voor honden. Voor hondenspeelplaatsen is ook geen geld beschikbaar. Meer informatie over waar de hondenlosloopgebieden zijn: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/honden-en-losloopgebieden

 

Groen 

 

Vraag  Antwoord

Groen laten, of is dat te simpel? 

Naast het groen moeten we ook speelplekken maken. Gemeente Haarlemmermeer heeft een speelbeleid. Dat zijn regels die bepalen waar welk soort speelplekken moeten komen. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe dichter bij hun huis ze moeten kunnen spelen. In Centrum West moet een speelplek voor de oudere jeugd (>12 jaar) komen. Het basketbalveld aan de Zeemanlaan gaat namelijk weg. En daar moet iets nieuws voor terugkomen. In Centrum Oost moet een speelplek voor de jongste jeugd (0 t/m 6 jaar) komen. 

En wat fruitbomen, staan ook bij de groene zoom. Erg leuk 

Er komen fruitbomen in het Lint. Het Lint komt naast de Groene Kralen. We mogen trouwens niet alle soorten fruitbomen plaatsen. Dit heeft te maken met de regels van de gemeente voor het onderhoud van de fruitbomen.   

 • Bomen er zijn er al zoveel weg gehaald. Mooi bloemen perkje met een bankje om ervan te genieten. 
 • Groen! 

 • Wat zou je zeggen van groen 

 • Wat dacht je van bomen of meer groen 

Planten, bloemen en bomen komen in het ontwerp.   

 

Jeugd 

 

Vraag Antwoord

Een plek voor de jeugd. Evt. een hangplek. 

Op beide Groene Kralen komen speeltoestellen voor de jeugd. Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen.  

 • Iets voor de jongeren. Skatepark of kelenetics 

 • Skatepark 

In Centrum West komt een speelplek voor de oudere jeugd. Een skatebaan kan niet omdat er niet genoeg ruimte is én de plek te dicht bij woningen ligt. Calisthenics is een idee. We kijken daarnaar als we het ontwerp van de Groene Kralen maken. 

Groene Kraal West 

 

Vraag Antwoord
Hoe groot wordt deze plek?

West:

Lengte (oost-west): ongeveer 38 meter

Breedte (noord-zuid): ongeveer 28 meter

Oppervlak: 959 m2 

 

 

Om de kraal heen zijn veel woningen ook de nieuwe appartementen van Quatrebras zou de kraal niet veel hangjeugd aantrekken? 

Op de Groene Kraal in Centrum West komen speeltoestellen voor de oudere jeugd (>12 jaar). Er komt geen Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Daarvoor ligt de plek te dicht bij de woningen. Die liggen binnen 50 meter van de Groene Kraal. Of een bepaalde inrichting leidt tot overlast kunnen we vooraf niet voorspellen. Het belangrijkste is het om een speelplek te maken die de jeugd ook echt gebruikt.   Als de jeugd goede, geschikte speelvoorzieningen heeft dan hebben ze daar plezier van. En hoeven ze zich niet te vervelen en op zoek te gaan naar ‘rottigheid’.  Waar andere dorpsbewoners natuurlijk niet op zitten te wachten.  

 

Ook over bankjes mag niet worden gesproken. Hopelijk wordt er veel hangjeugd door aangetrokken. 

Naast speelplekken komen er ook plekken om te zitten, waaronder bankjes. 

 

Is het mogelijk om het in de avonduren af te sluiten, zodat er geen hangjeugd met scooters in kunnen gaan hangen? Reactie andere kijker: Waar moeten die jongens dan naar toe? 

Afsluiten van delen van het Lint is niet mogelijk. Het is openbare ruimte. 

 

Een basketbal (geluid) lijkt mij best wel veel overlast geven. 

De woningen staan op minimaal 25 meter afstand. Van het basketbalveld dat er nu is aan de Zeemanlaan is geen overlast van dit geluid bekend. 

Overlast van een basketbalveld? Er is nu vlakbij ook een basketbalveld, heeft daar iemand last van? 

Het is niet bekend dat iemand hier last van heeft.  

 

Precies, wij stemmen voor een basketbalveld!  

Dank voor jullie stem en leuk dat jullie bij de bijeenkomst waren! 

 

Maar een basketbalveld is toch voor de jeugd? 

Een basketbalveld is vooral bedoeld als plek voor de oudere jeugd. Natuurlijk kunnen volwassenen er ook basketballen. 

Deze speel/groenhoek ligt vlak bij Meerwende, daar is ook groen. Is daar verbinding mee over blijft de oversteek van verkeer en voetgangers met zebrapad? Kam. Onneslaan/Zeemanlaan intact? 

De  vraag over de oversteek hoort bij het Lint. Het auto- en fietsverkeer op de Kamerlingh Onneslaan heeft voorrang op het langzaam verkeer op het Lint. We maken de kruising zo dat het voor het verkeer duidelijk is wie er voorrang heeft. Een zebrapad is hier niet nodig. 

Mooie plek voor een bankje. 

Zeker, er komt ook een bankje in het ontwerp.  

Pannaveld of voetbalveld is al te vinden 100 meter verderop op de kam. Onneslaan. Is een betere plek niet richting dorpshuis? 

We houden bij het ontwerp van de Groene Kralen er rekening mee dat er in de buurt al een voetbalveld is. 

Groene Kraal Oost 

 

Vraag Antwoord
Hoe groot wordt deze plek?

Oost:

Lengte (oost-west): ongeveer 44 meter

Breedte (noord-zuid): ongeveer 23 meter

Oppervlak: 1.046 m2

Hoe kan dit zo vlak mogelijk want nu is de stoep aan de kant van de flat al hoog en daar komt je via een aantal treden op/af. 

Bij de realisatie van de bouw en het inrichten van de openbare ruimte in Centrum Oost worden de bestaande hoogteverschillen die er zijn vanwege de vroegere onderdoorgang onder de A9 door weggewerkt, zodat het maaiveld aan beide zijden van de voormalige A9 vlak op elkaar aansluit. 

Water vlak bij een speelplaats voor jonge kinderen lijkt mij niet handig. 

Veiligheid is een belangrijk aandachtpunt bij de uitwerking van het ontwerp. 

 

Kan er een skatebaan komen? 

Een skatepark is gezien de geringe omvang van de beschikbare locatie en de geringe afstand tot omliggende woonbebouwing minder passend.  

Allemaal leuke ideeën maar hoe maak je ze hufterproef? Er is nul toezicht waarschijnlijk dus ik vrees dat alles een kort leven gaat krijgen. 

De Groene Kralen worden ingericht met zo veel als mogelijk hufterproof materialen. 

 

Een goede wadi heeft een verloop van 1-2 mm en stroomt altijd! als dat niet vanzelf gaat moet je voor circulatie zorgen. 

Deze tip nemen we mee. 

 

De bomen die in het plaatje langs de Adelaarstraat staan is dat een impressie of worden er inderdaad hoge bomen geplant zodat de appartementen vanuit de Adelaarstraat minder zichtbaar worden. 

We gaan zeker hoge bomen plaatsen. Ook verplaatsen we 2 grote watercipressen vanaf de Zeemanlaan naar deze Groene Kraal. 

Pa Verkuijllaan is ter plekke ook een winkelstraat. Het verblijf moet daar een beetje in passen. Even uitrusten etcetera. 

Dat klopt. Bij het uitwerken van het ontwerp letten we hierop. 

In het ontwerp van het Lint is de watergang tussen de Sloterweg en de Pa Verkuijllaan erg smal. Ik begrijp dat dit nodig was vanwege het eerdere ontwerp op deze strook met alleen laagbouw. Maar nu op het laatste stuk tot de Pa Verkuijllaan hoogbouw en de Groene Kraal gerealiseerd gaan worden zou ook de watergang daar wat speelser en breder gemaakt kunnen worden. Dit zal de kwaliteitsbeleving van de Groene Kraal versterken en naar te hopen in koude winters ook de mogelijkheid tot schaatsen bieden. 

In Centrum Oost is onvoldoende ruimte om de watergang breder dan 4 meter te maken. Dan is er onvoldoende ruimte om het appartementengebouw daar te bouwen. Ook is er dan minder ruimte voor het maken van een Groene Kraal. Overigens is er geen sprake van hoogbouw, maar een appartementengebouw van 4 bouwlagen (maximaal 13 meter). Dit gebouw komt er om een overgang te maken tussen het bestaande appartementengebouw van 5 bouwlagen en bestaande en nieuwe woningen van 2 bouwlagen met een kap (hoogte 12 meter).  

 

Bij de eerste uitleg over deze Groene Kraal werd ook nadrukkelijk de Kerk genoemd als beeldbepaler, waar de Groene Kraal dan diagonaal één geheel mee zou gaan vormen. Ik denk dat de Groene Kraal zich dan ook een stukje tot over de Pa Verkuijllaan zou moeten uitstrekken.  

Het stukje groen voor de RK-kerk aan de Pa Verkuijllaan is niet van de gemeente. Met de Groene Kraal sluiten we wel aan op het gebouw van de kerk en het stukje groen ervoor. Daarnaast richten we de ruimte op de duikerbrug zo in dat je hier ook kunt zitten of even kunt pauzeren. Zo wordt de duikerbrug een verlengstuk van de Groene Kraal en heeft een verbinding met het stukje groen bij de kerk. 

 

Overig 

 

Vraag  Antwoord

In de presentatie centrum midden enzovoorts zag ik dat de vrachtauto's na het lossen terugkeren op de Sloterweg ten hoogte van de Adelaarstraat. Als het lint langs de Adelaarstraat ligt in hoeverre bestaat de mogelijkheid dat de vrachtauto's rechtdoor gaan en de Adelaarstraat nemen om weg te rijden. In hoeverre heeft de gemeente nagedacht over de veiligheid. 

In de plannen voor Centrum Midden gaan we er vanuit dat dat het vrachtverkeer over de ontsluitingswegen als de Pa Verkuijllaan en Sloterweg rijdt en niet over smalle woonstraten als de Adelaarstraat.