.

Samenvatting ontvangen reacties DSO

Hieronder vindt u een eerste samenvatting van de opgehaalde reacties tijdens de inspraak op het Stedenbouwkundig Definitief Ontwerp in 2018. Onderstaande figuren geven de reacties weer van enkele vragen die via de gemeentelijke site zijn gesteld:
 • Wonen boven winkels; In het centrum komen verschillende soorten woningen: rijwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. De appartementen komen boven de winkels. Ik vind dit passen bij een dorpscentrum: 47% eens, 42 oneens 11% neutraal

 

Ik vind dit passen bij een dorpscentrum
afbeelding percentage percentage
Afbeelding blauw blokje Eens 47%
Afbeelding oranje blokje Oneens 42%
Afbeelding grijs blokje Neutraal 11%

 

 • Het Lint; Het Lint is een nieuwe recreatieve langzaam verkeerroute op de plek van de oude A9, die de groengebieden van Badhoevedorp verbindt met het centrum en de woongebieden. De verbinding tussen het dorpsplein en het Lint moet nog vorm krijgen. Ik denk dan aan:

 18% een speciaal verblijfsklimaat, 68% een zo groen mogelijke aansluiting, 14% anders

 

stelling over de verbinding tussen het dorpsplein en het Lint
afbeelding percentage percentage
Afbeelding blauw blokje Een speciaal verblijfsklimaat bijvoorbeeld met brede traptreden aan het water. 18%
Afbeelding oranje blokje Een zo groen mogelijke aansluiting 68%
Afbeelding grijs blokje Anders, namelijk 14%

 

 • Parkeren; in het nieuwe centrum komen voor het winkelend publiek parkeervelden in de openbare ruimte. Voor bewoners wordt het parkeren inpandig/op eigen terrein opgelost. Zo kan het parkeren in Badhoevedorp overal gratis blijven. Ik ben het hiermee:

 Afbeelding percentages Parkeren

Zo kan het parkeren in Badhoevedorp overal gratis blijven. Ik ben het hiermee
afbeelding percentage percentage
Eens 61%
Oneens 24%
Neutraal 15 %

 

 • Dorpsplein; Er komt een centraal plein in het centrum. Mijn ideale plein: 

Afbeelding percentages het ideale plein

mijn ideale plein
afbeelding percentage percentage
Biedt ruimte voor de markt en evenementen 37%
Is een groen, parkachtig plein 42%
Anders, namelijk:21%

 

 • Bus; Ik vind het belangrijk dat het centrale plein een busvrij plein wordt, ook al komt de bushalte dan iets verder weg.Afbeelding percentages busvrij plein

het centrale plein een busvrij plein
afbeelding percentage percentage
Eens 70%
Oneens 19%
Neutraal 11%

 

Daarnaast zijn door meerdere partijen diverse aanvullende wensen kenbaar gemaakt:

 •  Creëer meer groen aan de zuidzijde van het centrum ter plaatse van het Lint;
 • Zorg ervoor dat het centrum haar dorpse karakter behoudt, gebruik niet de volledig mogelijke bouwhoogtes van maximaal 20 m;
 • Zie af van de voorgestelde knip in het verkeer aan de Zeemanlaan, doe eerst verder onderzoek, en voorkom dat er op andere plaatsen sluipverkeer zal ontstaan; anderen zijn juist voor een volledige knip (geen auto’s en bussen over de Zeemanlaan);
 • Neem bij de uitwerking van het plein en de openbare ruimte veel groen in de plannen op;
 • Maak een tweede dorpsplein bij de kruising met de Pa Verkuijllaan en het Lint; verbindt de twee winkelgebieden met een commerciële invulling van de plinten van het nieuwe tussengelegen gebied;
 • Maak het parkeren half verdiept of ondergronds.

De mogelijkheden om aan deze wensen tegemoet te komen zijn onder andere afhankelijk van de eerder door de gemeenteraad meegegeven kaders (ruimte, programma en geld) en de vervolgafspraken die het college met de diverse grondeigenaren en ontwikkelaars kan maken.