.

Gasunie legt nieuwe gasleiding aan langs de Schipholweg

Gasunie bereidt de aanleg voor van een gasleiding bij Badhoevedorp. Die loopt straks van een hoofdleiding bij knooppunt Raasdorp naar een regelstation in Amsterdam. De leiding is nodig voor het zogenaamde H-gas. Dat vervangt het aardgas uit Groningen (G-gas). Voor de nieuwe gasleiding maakt de gemeente een bestemmingsplan. 

Het kabinet besloot om uiterlijk in 2030 te stoppen met gas uit Groningen. Grote bedrijven moeten daarom overstappen op andere energiebronnen. Ze kunnen bijvoorbeeld hoogcalorisch gas (H-gas) gebruiken. Dat heeft een andere samenstelling dan het gas uit Groningen. De nieuwe leiding is bedoeld voor dat H-gas. Onder meer de energiecentrale van Vattenfall in Diemen gaat H-gas gebruiken. Vattenfall zorgt daarmee voor stroom voor bijvoorbeeld huishoudens.

Kaart van de Schipholweg bij Badhoevedorp en omgeving met daarop een rode lijn.

 
Afbeelding: De rode lijn is de plek van de nieuwe ondergrondse gasleiding voor H-gas. Die wordt 9,5 kilometer lang en ligt voor een groot deel langs de Schipholweg. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 2 maart ter inzage

Om een bestemmingsplan te maken, maakt de gemeente eerst een ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 2 maart kan iedereen dit ontwerpbestemmingsplan voor de gasleiding bekijken op officielebekendmakingen.nl en er een reactie op geven. Dat is tot en met 12 april. Die reacties heten ‘zienswijzen’. Op de website van officielebekendmakingen.nl staat hoe je een zienswijze indient. Volgens de planning neemt de gemeenteraad voor de zomervakantie van 2023 een besluit over het definitieve bestemmingsplan. Welke bestemmingsplannen ter inzage liggen staat op de webpagina Haarlemmermeer.nl/bestemmingsplannen.

Gasunie begint in mei 2023 met het werk

De werkzaamheden zijn vooral op agrarische grond. Om de leiding onder de grond te leggen, moet de aannemer op 9 plekken boren. Daarna trekt de aannemer de gasleiding in de grond. Op sommige plekken kan de aannemer niet boren. Daar maakt hij een sleuf in de grond waar de nieuwe gasleiding in komt. Er komen tijdelijke werkterreinen. Sommige wegen zijn tijdelijk dicht om het werk te kunnen doen. In juni is het fietstunneltje bij knooppunt Badhoevedorp 2 dagen dicht vanwege de werkzaamheden. Het werk duurt tot het einde van het jaar.

Gasunie stuurt brieven over de werkzaamheden aan mensen die in de buurt wonen

Dat gebeurt voor de start van de werkzaamheden. In de brieven staat informatie over verkeersmaatregelen en over vervoer van materiaal en machines. In de brief staat ook waar u overlast van de werkzaamheden kunt melden. 

Meer informatie over de ombouw van G-gas naar H-gas staat op www.gasunie.nl/ombouw

Daar staan ook de contactgegevens van Gasunie.

Wilt u contact met de gemeente over het ontwerpbestemmingsplan?

Bel dan met telefoonnummer 0900 1852. Een e-mail sturen aan marcel.van.veen@haarlemmermeer.nl kan ook. 

Gepubliceerd op: 
27 feb 2023