.

Groen en recreatie Nieuwe Meer

Er is geld beschikbaar voor groen en recreatie voor Nieuwe Meer. De gemeente wil dat inwoners meedenken over hoe dit geld wordt uitgegeven. Één van de voorstellen was een mozaïekroute. Deze wordt nu gelegd.

Mozaïekroute 'Diamanten van de dijk' op de Nieuwemeerdijk

Op de Nieuwemeerdijk komt een kleurrijke kinder-wandel-route gemaakt van mozaïektegels. De tegels zijn gemaakt door kinderen uit Badhoevedorp. Op dit moment worden de tegels gevoegd en afgewerkt. Hierna wordt de route gelegd. Op woensdag 13 september wordt de 2,9 kilometer lange route geopend door wethouder Mariëtte Sedee. 

Het initiatief komt vanuit bewoonster Martine Bieshaar. Zij reageerde op een oproep van de gemeente Haarlemmermeer: ''Heeft u een idee voor een leuk project voor meer groen en recreatie?" 

Lees het hele nieuwsartikel op de nieuwspagina. 

Hoe staat het er verder voor?

Op 14 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst in dorpshuis Rehoboth. Het sfeerverslag van deze bijeenkomst kunt u hier lezen. De inwoners van Nieuwe Meer hadden hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Er waren ongeveer 30 inwoners aanwezig tijdens de bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken welke ideeën wel en welke ideeën niet uitgevoerd konden worden. De ideeën en het geld kunnen in drie categorieën ingedeeld worden: de uitvoerbare ideeën, een plan voor de mogelijke aankoop van het Fortterein door de gemeente en subsidie voor het opknappen van dorpshuis Rehoboth. Deze drie ideeën zullen we toelichten.  

De uitvoerbare ideeën 

Niet alle ideeën die waren ingediend door de inwoners kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om ideeën waar de gemeente niet genoeg eigen grond beschikbaar voor heeft, zoals bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Op de kaart hieronder ziet u welke ideeën uitgevoerd kunnen worden. Deze kaart is een voorbeeld van hoe de nieuwe situatie eruit zou kunnen zien. Exacte locaties en hoeveelheden (bijvoorbeeld van de bankjes) kunnen afwijken van de kaart. 

Ideeën van bewoners: 

 1. Insecten- wormenhotels 
 2. Uitkijkpunt aan rand Bovenlandjes 
 3. Bankjes 
 4. Hoogzit 
 5. Wandelroute met mozaïektegels 
 6. Rolstoelvriendelijke vissteiger 
 7. Steiger voor kano/roeibootje 
 8. Tuin Rehoboth 

Ideeën van gemeente: 

 1. Ecologisch verbinding Ringvaart – Groene As 
 2. Uitbreiding wandelnetwerk vanaf Badhoevedorp naar Ringvaart langs de A4 
 3. Voetpad langs Oude Haagseweg 

Plan voor aankoop van Fortterein door de gemeente 

De gemeente overweegt het Fortterein te kopen van de Rijksoverheid. Het is nu nog niet duidelijk hoe en of dit kan. Bovendien is het Fortterrein verpacht. Mocht het Fortterein in de toekomst in het bezit van de gemeente komen, dan wil de gemeente het terrein later gaan gebruiken voor recreatie en groen. 

Opknappen dorpshuis Rehoboth 

Vanuit Nieuwe Meer is er de wens om dorpshuis Rehoboth op te knappen. De gemeente wil, als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, 100.000 euro beschikbaar stellen voor het opknappen van Rehoboth. De buurtvereniging wil dit geld gebruiken om het dorpshuis duurzaam op te knappen. Denk hierbij aan isoleren, dubbele beglazing en een warmtepomp.

Wat doen we nu?

De gemeente werkt de uitvoerbare ideeën uit. We maken voorlopige schattingen van de kosten, kijken wat waar komt.  Daarmee maken we een voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad (raadsvoorstel).In dat voorstel vragen we instemming voor de uitvoerbare ideeën . We vragen ook akkoord voor het geld voor gebouw Rehoboth (maximaal 100.000 euro). En we doen een voorstel om het resterende bedrag te reserveren voor aankoop en inrichting van het Fortterrein.

Waar komt het geld vandaan? 

Vroeger bestond de stichting Mainport en Groen. Deze stichting beheerde geld. Met dit geld werden projecten voor natuur, groen en recreatie in de omgeving gesteund. Dit deed de stichting als vergoeding voor de overlast van Schiphol. De stichting bestaat niet meer, maar er is nog een bedrag van circa 1 miljoen euro beschikbaar. De gemeente beheert dit geld nu. Een deel van het geld gaat op aan kosten die de gemeente maakt voor de voorbereiding, uitvoering en het beheer van de voorstellen. Het is lastig om dit bedrag van tevoren in te schatten. Normaal gesproken houden we rekening met 20% van het totale bedrag.    

Wat ging hieraan vooraf? 

In april 2021 ontvingen bewoners van de Nieuwe Meer een brief. Hierin werd hen gevraagd of ze mee wilde denken over de besteding van het geld dat nog beschikbaar is van de Stichting Mainport en Groen. Hierop heeft de gemeente 18 reacties gekregen van inwoners, vaak met meerdere ideeën per reactie.   

De voorstellen zijn globaal aangegeven op de onderstaande wensenkaart. Op deze kaart is te zien dat een aantal voorstellen betrekking hebben op de Bovenlandjes en het Fortterrein. Het grootste deel van de Bovenlandjes is eigendom van Schiphol Real Estate (SRE). Het Fortterrein is eigendom van de Rijksoverheid. SRE heeft laten weten dat de Bovenlandjes ecologisch zijn ingericht en dat de Bovenlandjes niet gebruikt kunnen worden voor recreatie. Daarmee vallen de Bovenlandjes af voor de meeste ideeën. Omdat het Fortterrein verpacht is, en niet van de gemeente, kan de gemeente daar ook geen gebruik van maken voor de uitvoering van de ideeën.  

Ook is een aantal ideeën ingediend die te maken hebben met de Ringvaart, zoals het plaatsen of beter toegankelijk maken van steigers. Hiervoor is toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Noord-Holland. Er is vanuit de gemeente contact met alle partijen. Deze gesprekken verlopen langzaam. Hierdoor weet de gemeente nog niet of de betreffende ideeën haalbaar zijn.    

Bij de ingediende ideeën zitten ook voorstellen voor bijvoorbeeld insectenhotels die waarschijnlijk op grond van de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Deze ideeën wil de gemeente de komende tijd gaan uitwerken. Dit wordt gedaan in overleg met de buurtvereniging van Nieuwe Meer.  

Op deze kaart zijn de voorstellen te zien die door inwoners zijn ingediend. Het is een kaart van het Fortterein en de Bovenlandjes, tussen de Koekoekslaan en de Ringvaart.

Heeft u vragen? 

U kunt contact opnemen met Martin Sulman en Ad Staal via telefoonnummer 0900-1852.  

Afbeelding: Veerpont "Ome Piet". Deze vaart in de zomer over Ringvaart tussen Nieuwe Meer en de Meerkade in het Amsterdamse Bos. (Danny de Casembroot, 2019)